2024 yılında geçerli olacak olan motorlu taşıtlar vergisi oranları, 56 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yer alan tebliğ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak.

2024 yılında geçerli olacak olan motorlu taşıtlar vergisi oranları, 56 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yer alan tebliğ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak

Tebliğde, Gelir Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne atıfta bulunuldu.

2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olduğu belirtilerek, bu oranın 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edildiği hatırlatıldı.

Şahin Bilgiç, “Adana için ortak aklı harekete geçirme amacındayız” Şahin Bilgiç, “Adana için ortak aklı harekete geçirme amacındayız”

Buna göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin tarife yüzde 58,46 oranında artırılarak yeniden belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi tutarlarındaki bu artış, 2024 yılında bu vergiyi ödeyecek olan araç sahiplerini etkileyecek.

Editör: Haber Merkezi