Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Yükseltildi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve tecil faizi oranları artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e yükseltildi.

Dr. Mahfi Eğilmez; “Türkiye büyük bir potansiyele sahip. / Siyaset ile ekonomi ayrılmalı. Dr. Mahfi Eğilmez; “Türkiye büyük bir potansiyele sahip. / Siyaset ile ekonomi ayrılmalı.

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, daha önce yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı, bugünden itibaren yüzde 48 olarak belirlendi. Yeni oran, bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanarak tecil edilen kamu alacaklarına uygulanacak.

Bu düzenlemelerle birlikte, kamu alacaklarına yönelik gecikme zammı ve tecil faizi oranlarının artırılması, borçluların ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Editör: Haber Merkezi