Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan'ın Önergesiyle Gündeme Gelen Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde Güvenlik İhmali İddiaları

Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde psikiyatri servisinde tedavi gören Murat Çiçek'in 1 Mayıs'ta 3. katta bulunan odanın korkuluklarını kırdıktan sonra aşağı atlayarak ağır yaralanması ve sonrasında yaşamını yitirmesiyle ilgili önemli bir soru önergesi hazırladı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi'nin raporuna dayanan önergede hastanenin güvenlik konusundaki ihmalleri ve hastane yönetiminin yetersizliği vurgulanmaktadır.

Rapora göre, hastanede psikiyatri servisinde risk analizi yapılmamış, daha önce benzer bir olayın yaşanmasına rağmen gerekli önlemler alınmamış ve iş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun önlemler alınmamıştır. Ayrıca, hastanede ilgili birimlerin hasta ve çalışan güvenliği için gerekli çalışmaları yürütmediği ve sağlık hizmetinden yararlanmaya çalışan hastaların güvenliğinin sağlanamadığı belirtilmektedir.

Bu üzücü olayın ardından soru önergesiyle Kamuran Tanhan, Sağlık Bakanlığı'na şu soruları yöneltmiştir:

Türkiye-Portekiz Maçı Yayın Bilgileri Türkiye-Portekiz Maçı Yayın Bilgileri
  1. Sağlık Bakanlığı, Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde tedavi gören hastanın intiharından haberdar mı?
  2. Hastanede yaşanan bu üzücü olayın ardından herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa bu olayda ihmali ve/veya kusuru olan kişi veya kişilere ilişkin hangi yaptırımlar uygulanmıştır?
  3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun olarak hastanelerde gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu? Alınıyorsa Bakanlık tarafından denetimler yapılmakta mıdır?
  4. Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde daha önce de benzer vakaların yaşandığı iddia edilmektedir. Bu vakalara ilişkin alınan önlemler nelerdir?
  5. Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği için hangi çalışmalar yürütülmektedir?
  6. Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği için risk analizi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa yapılan risk analizi değerlendirmeleri yeterli midir?

Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan'ın bu soru önergesiyle hastane güvenliğinde yaşanan sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi beklenmektedir.

Editör: Haber Merkezi