İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ; KATLEDİLİŞİNİN 30. YILINDA UĞUR MUMCU’ YU VE OCAK AYINDA KATLEDİLEN  ONAT KUTLAR, MUAMMER AKSOY, HRANT DİNK, METİN GÖKTEPE ŞAHSINDA KATLEDİLEN BÜTÜN GAZETECİ VE AYDINLARI UNUTMADIK, ADALET İSTİYORUZ!

Esendemir: Uğur Mumcu  saygın ve güçlü bir kalemdi Esendemir: Uğur Mumcu saygın ve güçlü bir kalemdi

İHD İstanbul Şubesi Konuyla İlgili Açıklamasına Şu Şekilde Devam Etti;

24.01.1993 günü Uğur Mumcu, 11.01.1995 günü Onat Kutlar, 31.01.1990 günü Muammer Aksoy, 08.01.1996 günü Metin Göktepe, 19.01.2007 günü Hrant Dink, 14 Ocak 1994 günü Ruhi Can Tul , 28 Ocak 1998 günü Mehmet Topaloğlu ve tüm katledilen gazeteci ve aydınlar için adalet talebimiz devam ediyor.

Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 günü, arabasına konulan bir bombanın patlaması sonucu evinin önünde yaşamını yitirmişti. Yargısız infazlarla, gözaltında kayıplarla, katliamlarla, suikastlarla hafızamıza yer eden 90’ların karanlığında Uğur Mumcu’nun katledilmesi toplumda büyük bir tepkiye neden olmuş, bu karanlığın pençesindeki insanlar korkularından sıyrılıp seslerini yükseltmiş, sel olup İstanbul’dan Ankara’ya akmıştı.

Saldırıda Hizbullah, İBDA-C, Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu isimli örgütlerin adı geçmişti.  Yetkililerin, Mumcu’nun ailesine ve kamuoyuna cinayetin faillerinin yakalanacağı sözünü vermesine ve 6 yıl sonra açılan davada cinayetin örgütsel bağlantılarına ilişkin verilere ulaşılmasına rağmen, bu bağlantılar gizlendi ve cinayet emrini verenler korundu. Olayla ilişkileri ispatlanan ve ceza alan faillerin davası ise 17 yıl sonra bozularak davanın zamanaşımından düşürülmesinin yolu açıldı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin verilerine göre 1905-1975 arası 22 gazeteci öldürülürken, bu tarihten günümüze en az 57 gazeteci öldürüldü. Uğur Mumcu’nun katledilmesinden sonra öldürülen gazeteci sayısı  26.  Gazetecilerin, yazarların, aydınların karanlığa karşı yürüttükleri mücadeleyi onları katlederek, tutuklayarak, cezalandırarak  bitirmek istiyorlar.

Bugün, Uğur Mumcu’nun gerçek katilleri cezasız bırakılırken basın özgürlüğüne ve gazetecilere yönelik baskıların artarak devam ediyor olması siyasi iktidarın utancıdır. Ülkeyi yönetenleri, bu baskılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Katilleri koruyan ve adaletin önünü tıkayan cezasızlık zırhı kaldırılsın!

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi; Katledilişinin 30. yılında Uğur Mumcu’yu ve katledilen gazetecileri, aydınları unutmadık, adalet istiyoruz!