Keziban KONUKCU KOK; "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne İlişkin Araştırma Önergesi verdi

Keziban KONUKCU KOK önergesinde şu ifadelre yer verdi.

Türkiye’de kadınlar ve LGBTİ+lar yaşanmakta olan ekonomik krizin her geçen gün zorladığı olumsuzluklarla birlikte mevcut iktidarın kadına, LGBTİ+lara yönelik nefret dili, kadını değersizleştirmeye çalışan cinsiyetçi politikaları ve bakış açısının bir sonucu olarak artan şiddet ve kadın cinayetleri ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nü karşılamaktadır. Kadın cinayetleri başta olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, ayrımcılığı besleyen, destekleyen politikaların ortadan kaldırılarak kadınların korunma ve temel hizmetlere, adalete erişim hakkını güvence altına alan toplumsal cinsiyet eşitlikçi politikaların belirlenmesi, kadına yönelik şiddet konusunda sistematik bir veri tabanı oluşturulması, şiddet mağduru kadınlara gerekli desteklerin sağlanması ve çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri olan şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 21 Haziran 2019 tarihinde uluslararası standartları içeren ve şiddet ve tacize odaklanan ilk uluslararası sözleşme niteliği taşıyan 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesinin hızla onaylayarak etkin bir biçimde uygulanması amacıyla Anayasa’nın 98. ve İç Tüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması için gereğini arz ve talep ederiz.

EŞİK,  DEĞİŞİM KADINLARLA GELECEK EŞİK, DEĞİŞİM KADINLARLA GELECEK

Editör: Haber Merkezi