KHK'lı Platformları Birliği; "KHK'LI PLATFORMLARI BİRLİĞİ; KHK ZULMÜNE SON VERİLMELİDİR " konulu basın açıklaması gerçekleştirdi.

KHK'lı Platformları Birliği adına Basın Açıklamasını Münir Korkmaz Okudu.

KHKlılar, kendilerine yönelik yaşatılan hak ihlalleri, hukuksuzluklar ve sosyal soykırımın yedinci yılını geride bıraktı. Ancak her geçen gün, yeni bir hak gaspı ve yargısız infazla karşı karşıya kalmış bunun çeşitli örneklerini zaman zaman şiddetli şekilde yaşamıştır.

Bir gece yarısı kanun hükmünde kararnameleri ile işlerinden edilmiş KHKlıların hayatından kesitler sunan “Kanun Hükmü” adlı belgesel KHKlıların onur ve hak mücadelesini anlatmış ve 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel film kategorisinde yarışma hakkı kazanmıştı. Yönetmen Nejla Demirci tarafından sanatseverlere sunulan belgesel, milyonlarca KHKlı ailesinin yaşadığı travmatik süreçlerden kesitler sunuyor ve aynı zamanda haklı bir onur mücadelesini sinematik olarak resmediyor.

Belgesel izleyiciler nezdinde takdirle karşılanmış ve heyecanlı şekilde bütün gözleri Antalya Film Festivali’ne çevirmişken, festival yönetiminin konjonktürel siyasi baskılara boyun eğerek korku iklimine malzeme vermesi akıl ve izanla telif edilemez.

KHK’lı Platformları Birliği olarak belgeselin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılmasını esefle kınıyoruz. Sanat ile sansürü yan yana getiren bu anlayışı asla kabul etmediğimizi tekrar belirtmek istiyoruz.

Ve bugün…    

KHKlılara yönelik haksız ve hukuksuz yargılamalar için açık hak ihlalleri olduğu net bir şekilde açıklanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisine yapılan binlerce başvuru arasından pilot dava olarak seçtiği KHK’lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya dosyasını karara bağlamış bulunmaktadır. Tam 3 yılın sonunda AİHM, bu dosyanın Büyük Daire’de görüşülmesine ve itiraz yolunun kapalı tutulmasına karar vermiştir.

Bu karara göre;

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin

Hakan Fidan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Açıklaması! Hakan Fidan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Açıklaması!

·6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının,

· 7. madde de düzenlenen kanunsuz ceza olmaz ilkesinin,

· 11. madde de düzenlenen Toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün ihlaline karar verdi.

Bunun yanında başvurucuya 15 bin avro tazminat ödenmesine karar vermiştir. Bu kararla Türkiye’de yürütülen ilgili yargı süreçlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkelerine aykırı olduğu net olarak ortaya konulmuştur.

KHK’lı Platformları Birliği olarak yasalarımızda en son karar mercii olarak kabul edilen ve bağlayıcılığı olan AİHM kararlarının ülkemizdeki mahkemeler tarafından başka bir mağduriyete sebebiyet vermeden uygulanmasını talep ediyoruz.

KHK’LI PLATFORMLARI BİRLİĞİ