Kira Sözleşmesi Bitince Otomatik Yenilenir mi?

 

Kira sözleşmeleri eğer taraflar tarafından uzatılmazsa otomatik olarak yenilenir. Kiracı sözleşmeyi bitirmek istiyorsa ; sözleşmenin sona ereceği tarihten 15 gün öncesine kadar yazılı olarak mülk sahibine bildirerek sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Aksi halde kira sözleşmesi aynı şartlarla birlikte 1 yıl daha devam edecektir.

 

Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Nasıl Çıkarılır?

 

Kira sözleşmesininin süresi dolsa dahi mülk sahibi kiracıyı evden haklı bir sebebi yok ise evi tahliye etmesini talep edemez. Kiracı bir yıl dolmadan 15 gün içerisinde yazılı bildirim yoluyla sözleşmeyi feshedebilir ancak mülk sahibi geçerli nedeni olmadan sözleşme bitiminde kiracının evi boşaltmasını isteyemez.

 

Hangi Şartlarda Kiracı Tahliye Edilir?

 

Mülk sahibi bazı sebeplerin varlığı halinde kiracıyı evden çıkartabilir. Bu sebepler ;

 

 1. İhtiyaç Sebebiyle Tahliye : Mülk sahibinin kendisinin, eşinin, bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin, üstsoyu ya da alt soyunun konuta ihtiyacı olması durumunda kiracının tahliyesi istenebilir.
 2. Evin Tadilatı Sebebiyle Tahliye : Evin tadilata ihtiyacı olması durumunda tahliye istenebilir. Ancak bu durumun tüm şartlarının oluşması gerekir.
 3. Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye : Tahliye taahhütnamesi kiracının karşılıklı olarak belirlenen sürede evi boşaltacağını taahhüt etmesidir. Tahliye taahhütnamesine uyulmaz ise başka bir sebep aranmaksızın tahliye davası ya da icra takibi yoluyla tahliye dosyası açılabilir
 4. Kiracının Kirasını Ödememesi Durumunda Tahliye
 5. Kiracının Başka Evinin Olması Durumunda Tahliye : Kiracının kiraladığı konuta yakın bir bölgede bulunan başka bir evinin olması durumunda kiracının tahliyesi istenebilir. Ancak mülk sahibi bu durumu sözleşmeden sonra öğrendiyse bu durum geçerli olacaktır. Sözleşme kurulurken bu durumdan haberdar ise kiracının tahliyesini isteme hakkı bulunmayacaktır.
 6. Kiracının Komşuları Rahatsız Etmesi Durumunda Tahliye
 7. Kiracının Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Durumunda Tahliye
 8. Sözleşmenin Devamını Çekilmez Kılan Sebeplerin Varlığı Halinde Tahliye
 9. 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi : Bir mülkte 10 yıl boyunca bulunan bir kiracının tahliyesi mümkündür. Ancak kira sözleşmesi tarihinden en az 3 ay önce yazılı bilidirimle tahliye talep edilmelidir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Şartları

 

Türk Borçlar Kanunu uyarınca kişinin kiraya verdiği evi kullanmak maksadıyla kiracısını çıkarma davasına ihtiyaç sebebiyle tahliye davası denir. Kişinin kiraladığı eve illa kendisinin kullanması şart değildir. Kiracının alt soyu veya üstsoyu, eşi , bakmakla olduğu kişilerin de ilgili konuta ihtiyacı olması durumunda da aynı dava ile kiralananı boşaltılmasını talep edebilecektir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasından önce mal sahibinin kiracıya ihtarname ile yazılı bildirimde bulunması gerekmektedir.. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilmek için ihtarname zorunluluğu yoktur. Ancak ihtarname çekilmesi sözleşme bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açma süresini uzatmak açısından ihtarname önemlidir. Belirsiz kira sözleşmelerinde kira döneminin bitiş tarihinden ya da yenilenme tarihinden 3 ay önce ihtarname  çekilmesi halinde bu 1 aylık dava açma süresi 1 yıla yani sözleşmenin diğer bitimine kadar devam etmektedir.

 

Kiracı Tahliye Davası Avukatı

Hukuk Büromuz ;

 1. Gayrimenkul hukuku
 2. Kira tespit davası
 3. Kira uyarlama davası 
 4. Tapu iptal davaları
 5. Tapu tescil davaları
 6. Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuu) davaları
 7. Tapu ve kadastro davaları
 8. Kamulaştırma davaları
 9. El atmanın önlenmesi davaları
 10. İstihkak davaları
 11. İnşaat hukuku
 12. Kira davaları
 13. Kiracı tahliyesi ve kira tahliye davaları

Gibi davalarda hizmet vermektedir.