Tüm Bel-Sen Adana Şubesi; “Yüzde 2 barajı altında bırakılmak istenen sendikaların değil, sendikal hak ve özgürlüklerden yana olan herkesin sorunudur.”

Mehmet Çelik; “Hatırlanacağı üzere AKP iktidarı ve yandaş konfederasyonlar Memur Sen ve Kamu Sen arasında varılan mutabakatla 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem ‘toplu sözleşmeye’ %1 barajı altında kalan sendikaların üyelerinin ‘toplu sözleşme ikramiyesinden’ yararlanmaması yönünde bir düzenleme eklenmiştir.”

Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti;

Konfederasyonumuz KESK söz konusu baraj düzenlemesinin sadece mevcut 4688 sayılı yasanın 28 maddesine değil, anayasaya, ILO sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelere, sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin çok sayıda AİHM kararına aykırı olduğuna dikkat çekmiştir.

Konuya ilişkin net tutumumuz Konfederasyonumuza bağlı DİVES üzerinden Danıştay’da açtığımız dava ile yargıya taşınmıştır. Danıştay 12. Dairesi, dilekçe içeriği DİVES ile neredeyse birebir örtüşen aynı içerikli bir başka başvuruyu 08.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karara bağlayarak %1 barajı hukuksuzluğunun yürütmesini durdurmuştur.

Ancak yandaş konfederasyon özellikle yaklaşan seçimler sonrasındaki pozisyonunu da gözeterek dayanışma aidatı ve baraj konusundaki ısrarını sürdürmüştür.

Son olarak 11 Aralık 2022 tarihinde AKP vekilleri tarafından TBMM’ye sunulan ‘’Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ adlı torba yasanın içine %2 barajı düzenlemesi eklenmiştir.

Söz konusu torba yasanın TBMM komisyonundaki görüşmeleri tamamlanmış, %2 barajına ilişkin düzenleme konfederasyonumuzun ve muhalefet partilerinin tüm itirazlarına rağmen tekliften çıkarılmamış, torba yasa TBMM Genel Kuruluna sevk edilmiştir.

Beko: Muhtarlar sendika kurabilir! Beko: Muhtarlar sendika kurabilir!

Yapılmak istenen düzenlemeye göre:

•            Bulunduğu hizmet kolunda yüzde ikisinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikaları üyelerine toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda “toplu sözleşme ikramiyesi” ödenmesi öngörülmektedir.

•            Hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde ikisinden daha az üye kaydetmiş kamu görevlileri sendika üyelerine ise mevcut durumda toplu sözleşme ikramiyesinin üçte birine denk gelen “toplu sözleşme desteği” verilmesi öngörülmektedir.

Bağımsız sendikaları ve sendikal anlayışı tamamen yok ederek tek tip sendikacılığın önünü sonuna kadar açmayı hedefleyen bu tablo sadece %2 barajı altında bırakılmak istenen sendikaların değil, sendikal hak ve özgürlüklerden yana olan herkesin sorunudur.

En başından beri önünü açma mücadelesi verdiğimiz sendikal hak ve özgürlüklere sahip çıkılması, emek örgütü olma görev ve sorumluluğunun yerine getirme kararlılığımız açısından önemlidir.