Memeur Sen, Anayasa Mahkemesi'nin daire başkanları ile dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcılarının sendika kurucusu ve üyesi olamayacaklarına ilişkin hükmü iptal etmesine yönelik yazılı basın açıklaması yaptı.


Anayasa Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen taraf olduğu davada Sendikamızı haklı bularak 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki daire başkanları ile dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcılarının sendika kurucusu ve üyesi olamayacaklarına ilişkin hükmü iptal etti. 

Adana’da Emekliler, 10 Aralık'ta ki Ankara Mitingi’ne çağrı yaptı Adana’da Emekliler, 10 Aralık'ta ki Ankara Mitingi’ne çağrı yaptı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

Anayasa Mahkemesi, Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen’in taraf olduğu davada Eğitim-Bir-Sen’i haklı bularak 4688 sayılı Kanun’un 15’inci maddesindeki daire başkanları ile dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcılarının sendika kurucusu ve üyesi olamayacaklarına ilişkin hükmü iptal etti.

Iğdır Üniversitesi’nde daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının Eğitim-Bir-Sen’e üye olarak yetki tespiti işleminde sendika üyesi olarak sayılmalarına karşı Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen tarafından dava açılan dava, bu kişilerin sendika üyesi olamayacakları ve yetki tespiti işlemlerinde dikkate alınmayacakları yönünde sonuçlanmıştı.

Bunun üzerine, Eğitim-Bir-Sen tarafından söz konusu kararın örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uluslararası hukuk ve anayasa hükümlerine aykırı olduğu cihetle Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılmıştı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de 4688 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde bahse konu unvanlar yönünden getirilen yasağın sendika üyesi olma hakkının ihlali teşkil ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 02.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararında, daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının tek başlarına politika belirleme işlevlerinin bulunmadığı, kamu gücünün kullanımına katılıyor olmanın bir kamu görevlisinin sendika kurmalarının yasaklanmasını kategorik olarak zorunlu kılmadığı, sendika hakkının kullanılamaz kılınmasının demokratik toplumda zorunlu ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle 4688 sayılı 15 inci maddesinde daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının sendika üyeliklerini engelleyen hükmü iptal etti.

Bu kararla birlikte daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının sendika kurucusu ve üyesi olmaları mümkün hale gelmiş oldu.

Örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklar alanında, gerekçesi itibariyle de çığır açan bu kararın yasa koyucu tarafından örnek alınarak 4688 sayılı Kanunda yer alan sendikal hak ve özgürlükleri konu ve kişi yönünden daraltan hükümlerin yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Yine bu karar ve gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinin konuya yaklaşımındaki özgürlükçü tavrın, kamu görevlilerinin sendika üyesi olmaları üzerindeki yasakları savunan sendikalar tarafından da örnek alınması, bir sendikadan beklenen tavrı sergilemeleri gereklidir.

Memur-Sen olarak olarak özgürlük ve emek mücadelemiz, artan bir çabayla birlikte devam edecektir.

kararanayasamahkemesi