Sağlıkta şiddet tüm hızıyla devam ediyor ve ne hekim hekimliğini yapabiliyor, ne hemşire hemşireliğini, ne de diğer sağlık mensupları mesleklerini.

MERSİN TABİP ODASI, BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI, HEKİM BİRLİĞİ, HEKİMSEN, GENEL SAĞLIK-İŞ, MAHDER, SES, TABİP-SEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİREREK GÖREVİ BAŞINDA KATLEDİLEN SAĞLIK EMEKÇİSİ TUĞRUL OKUDAN'A YAPILAN SALDIRIYI KINADILAR

Sendikalar, Sağlık ve Meslek Örgütleri tarafından ortak yapılan basın açıklamasını Mersin Tabip Odası Başkanı Nasır Nesanır tarafından okundu.

Nesanır; “Esenyurt Devlet Hastanesi'nde görevi başında katledilen sağlık emekçisi Tuğrul Okudan'a yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, ailesine ve tüm sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır tarafından okunan basın açıklaması şu şekilde;

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN

Sağlıkta şiddet tüm hızıyla devam ediyor ve ne hekim hekimliğini yapabiliyor, ne hemşire hemşireliğini, ne de diğer sağlık mensupları mesleklerini.

Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Şiddetin öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve bütünlüklü politikalarla aşılabilinir.

CHP’li Beko, Balçova Aqua City’nin neden kapatıldığını sordu CHP’li Beko, Balçova Aqua City’nin neden kapatıldığını sordu

Son 18 yıldır uygulanan sağlık politikaları ile artık günde 30 civarında sağlık çalışanı şiddete uğruyor ve ne yazık ki ölümler bile artık sıradan vaka haline gelmiş durumda.

Bizler bugüne değin defalarca uyarılarımızı yaptık, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkartılmasını istedik, sağlık hizmetinin kamusal bir hizmet haline dönüştürülmesi gerektiğini, bütçeden finanse edilmesi gerektiğini ve tedavi edici hizmetlerden ziyade koruyucu hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğini, şiddete bulaşanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini anlatmaya çalıştık.

Ancak bugüne değin sesimizi duyan olmadı, yetersiz düzenlemeler yapıldı.  Çünkü hükümetin kamusal bir sağlık hizmeti diye bir sorunu yok.

Tüm bu gerçekler ışığında biz aşağıda imzası olan sağlık kurumları olarak gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını, TTB’nin önerdiği sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını, güvenceli ortamlarda görev yapmamızın sağlanmasını, kamusal bir koruyucu hekimlik sisteminin bir an önce yerleştirilmesini, birinci basamağın güçlendirilmesini talep ediyoruz.

MERSİN TABİP ODASI, BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI, HEKİM BİRLİĞİ, HEKİMSEN, GENEL SAĞLIK-İŞ, MAHDER, SES, TABİP-SEN