Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla çevrimiçi bir toplantı yapılarak meslek örgütlerine yapılan baskılar değerlendirildi.

TTB’den CHP’ye Ziyaret TTB’den CHP’ye Ziyaret

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB); Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 2 Kasım 2022 tarihinde çevrimiçi bir toplantı yaparak meslek örgütlerine yapılan baskıları değerlendirdi.

Toplantıya TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TDB Yönetim Kurulu üyesi Tarık İşmen, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Genel Sekreter Dr. Vedat Bulut katıldı.

Görüşmede meslek örgütlerine yapılan baskılar değerlendirilerek, TTB’ye ve Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya dönük saldırıların antidemokratik bir uygulama olduğu vurgulandı. Görüşmede ayrıca saldırıların sadece TTB’yi hedeflemediği ve bununla sınırlı kalmayacağı, diğer emek-meslek ve demokratik kitle örgütlerine de yöneleceği belirtilirken; baskı ve yıldırma politikalarına karşı ortak mücadelenin öneminin altı çizildi.