TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeler doğrultusunda, öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.

Önerge ile Getirilen Düzenlemeler

CHP’li Ateş, bin 200 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davasında ailelere destek verdi CHP’li Ateş, bin 200 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davasında ailelere destek verdi

AK Parti, öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarını düzenleyen kanun teklifinin 5. maddesi üzerine bir önerge verdi. Kabul edilen önergeye göre, öğretmenlerin, öğrencilerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş erdemli insanlar olarak yetiştireceği belirtildi.

Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alacak ve kişilik haklarına saygı gösterecek, eğitim öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çaba gösterecek.

Öğretmenler, derslere girmek, nöbet tutmak, merkezi veya mahalli yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevli olacak. Ayrıca, öğretmenler olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde rızaları dışında görevlendirilemeyecek.

Yöneticilerin Ödev ve Sorumlulukları

Teklifle ayrıca, yöneticilerin ödev ve sorumlulukları da düzenleniyor. Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre, ayrıca yöneticilerin de ödev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar, okul tür ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Görüşmelerden Öne Çıkanlar

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, teklif hazırlanırken uzman görüşü alınmadığını belirterek, "Daha önce Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmüş bu teklifi savunmak nasıl mümkün olur?" dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, kanun teklifinde "Nasıl daha iyi bir öğretmen yetiştirebiliriz" sorusuna cevap bulunamadığını iddia ederek, Milli Eğitim Bakanlığının, Milli Eğitim Akademisi kurarak kendi bakanlık durumuna paralel bir değerlendirme ile sonuç almaya çalıştığını belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, teklifte özel okul öğretmenlerinin ve ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına çözüm getirilmediğini vurguladı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise teklife ilişkin, öğretmenlerin bu kanun teklifini benimsemediğini ve istemediğini ifade etti.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, eğitim sisteminin sermayeye teslim edildiğini savundu.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Milli Eğitim Bakanlığında kısa süreli bakanlık görevlerinin eğitimde plansızlığa ve sistemsizliğe neden olduğunu dile getirdi.

Telefonla Görüntü Alan Milletvekillerine Uyarı

Genel kurulda, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'ın yoklama işlemi sırasında AK Parti milletvekillerini cep telefonu ile görüntülemesi üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, meşru olanın monitörle içeriye verilen görüntüler olduğunu belirterek, vekillerin rızası olmadan çekim yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Teklifin 6. maddesinin kabul edilmesi sonrasında birleşime ara verildi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşim saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

Editör: Haber Merkezi