İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, TTB’nin raporunda yer alan deprem bölgesindeki su sorununu meclis gündemine taşıdı.

Onur Akın'a bir destek de Türk Halk Müziği sanatçısı Belkıs Akkale'den geldi Onur Akın'a bir destek de Türk Halk Müziği sanatçısı Belkıs Akkale'den geldi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 6 Şubat Kahramanmaraş ve 20 Şubat Hatay depremleri birinci ay raporunu yayımlamıştır. Raporda ölüm sayılarından, salgın hastalık risklerine, barınma, hijyene kadar hizmetlerdeki aksaklıklar ve öneriler dile getirilmiştir.

TTB raporunda yardımların bölgeye ulaştırılabildiği ikinci günden itibaren temiz içme suyunun tek kullanımlık pet şişeler ile sağlandığını ve ancak dördüncü günden itibaren nüfusun büyük çoğunluğuna dağıtıldığını belirtmiştir. Rapora göre geçici yerleşim alanlarına içme suyu ulaştırma, merkezi ve sistemli bir şekilde yapılmamaktadır. İçme suyuna erişim konusunda sorun yaşayan çadır kentler olduğu gözlemlenmiştir. Çadır kentlerin dışında dağınık çadır yerleşimlerinde ve kırsal bölgelerde sağlıklı içme suyuna erişim daha büyük sorun oluşturmaktadır.

Ersoy, raporda yer alan tespitlere göre kullanma suyu çadır kentlerdeki en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Kullanma suyu sağlanmasıyla ilgili hem iller arasında hem de iller içinde farklılıklar gözlemlendiğini ve güvenli kullanma suyunun 25 Şubat 2023’e kadar sağlanamadığı yerler olduğunun raporladığını dile getiren Ersoy, pet şişeler ile dağıtılan suların kullanma suyu olarak kullanıldığını belirtildi.

Ersoy, TTB’nin 12 Şubat öncesinde tuvaletler de dahil olmak üzere kullanma suyu sağlanmış herhangi bir çadır kent gözlemlenmediğini ifade etti. Ersoy, TTB’nin gözlemlerine göre bazı çadır kentlerde tankerle su taşımaya geçildiğini ve bunların çok azında klorlama ve bakiye klor kontrol hizmetlerinin düzenli hale gelmediğini ifade etti. Ersoy, TTB’nin raporladığı Elbistan örneğinde tuvaletlere nehirden çekilen su klorlanmadan lavabolar dahil kullanma suyu olarak çadırkentlere verildiğini aktardı.

Ersoy, deprem bölgesinde enkazlarda hayatını kaybeden insanların uzun süreler çıkarılamamasının, çadır kentlerde ve dağınık çadır yerleşimlerinde hijyenin sağlanamamasının salgın hastalıklara sebep olacağını, salgın hastalıkların önüne geçmek için bölgede temiz ve güvenli kullanma suyunun ve hijyen ürünlerinin sağlanmasının şart olduğunu belirtti.

Ersoy, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

  1. Kullanma suyu sağlanamayan çadır kent bulunmakta mıdır?
  2. Çadır kent dışında dağınık çadır yerleşimlerine kullanma suyu sağlanmış mıdır?
  3. Dağıtılan pet şişelerin kullanma suyu olarak kullandığı kaç çadır kent ve çadır vardır?
  4. Hijyen ürünlerinin ulaşmadığı bölgeler, çadır kentler bulunmakta mıdır?
  5. Çadır kentlerde ve dağınık çadır yerleşimlerinde yaşayan toplam nüfus ne kadardır?
  6. Depremzedelerin yaşadıkları bölgeye kullanma suyu olarak gönderilen duyun miktarı nedir?
  7. deprem bölgesine sağlanan kullanma sularına klorlama işlemi yapılmayan var mıdır?
  8. Deprem bölgesinde kullanma suyundan dolayı hastalanarak hastanelere başvuran yurttaş sayısı kaçtır?