PERYÖN 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Açıklaması:

Toplumsal Gelişim İçin Eşitlik ve Kapsayıcılık

 

Toplumsal gelişimin ancak aile içinde başlayan, sosyal, ekonomik ve siyasi tüm alanlarda istisnasız fırsat eşitliği ile sağlanabileceğini biliyoruz. Biz de PERYÖN olarak bu doğrultuda kadınların çalışma hayatı başta olmak üzere toplumun her alanında temsiliyetini destekleyecek projeler geliştiriyor, farklı sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıyoruz.

Kadınların eşit eğitim ve istihdam olanaklarına ulaşmaları, yönetim ve karar alma mekanizmalarında eşit temsiliyete sahip olmaları amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz.

Çünkü biliyoruz ki güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma için; kadın liderliği, vizyonu ve yeteneği, iş dünyasının ve toplumun temel taşlarından biridir. Bununla birlikte ne yazık ki TÜİK’in açıkladığı Aralık 2023 İşgücü İstatistikleri raporuna göre; ülkemizde istihdam oranı erkeklerde %66,1 iken kadınlarda halen %31,9 olarak gerçekleşmektedir. Genç nüfusa baktığımızda da benzer bir oransızlıkla işsizlik oranı ise erkeklerde %11,5, kadınlarda ise %22,8 olarak tahmin ediliyor. Bu veriler ile ülkemizde kadınların istihdam oranı ve genç kadınların işsizlik oranı erkeklerin gerisinde kaldığını göstermektedir.

“İYİLİĞE BİR İLMEK-OYUNCAK KUMBARASI” PROJESİ 1 YAŞINDA! “İYİLİĞE BİR İLMEK-OYUNCAK KUMBARASI” PROJESİ 1 YAŞINDA!

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2023 Endeksi'nde; ise ülkemiz, 146 ülke arasında 129. sırada yer almaktadır. Kadının işgücüne katılımı, ücret eşitliği, tahmini gelir ve yönetici pozisyonlarına erişim gibi alanlar başta olmak üzere gidecek çok uzun bir yolumuz var.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ebru Taşcı Firuzbay, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için; kadınların başta eşit eğitim olanaklarına kavuşması, ekonomiye katılımlarının güçlendirilmesi, kadın emeğinin ve başarılarının görülmesi, ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamda erkeklerle eşit koşullarda var olması uzun soluklu bir gelişim çalışması gerektiriyor. Bu yolda sivil topluma çok büyük bir görev düştüğünün bilincindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sona ermesi ancak kadınların güçlendirilmesi ile mümkün. PERYÖN olarak; ‘eşitlik’ dilini benimsiyor, eğitimde fırsat eşitliğini, kadın çalışanların katılımını artırmak için esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesini ve kadın istihdamı odaklı teşvik uygulamalarının çoğalarak artmasını destekliyoruz. Kapsayıcılığın gücüne olan inancımızla, gelecek nesillerin daha adil ve eşit bir dünyada daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için değer üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, daha eşit bir dünya diliyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması için iş dünyası, kamu ve sivil toplum iş birliğinde üzerimizdeki büyük sorumluluğun bilinciyle PERYÖN olarak, odağına insanı alan yaklaşımımızla kadının ekonomik ve toplumsal yaşamdaki temsiliyetini ve geleceği ‘eşit’ şekillendirmek için çeşitliliği ve kapsayıcılığı savunuyor, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

Editör: Haber Merkezi