Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu: “SASA Yöneticilerine Sesleniyorum; İşçileri Korkutarak, Yıldırarak, Mobbing Uygulayarak Örgütlülükten Koparmaya Çalışmanız Kabul Edilemez”

Sendika Başkanı Kılıççıoğlu Habere Güven’e SASA’da yaşanılan son gelişmeleri değerlendirdi.

Ekran görüntüsü 2023-01-24 170449

Kılıççıoğlu, 1970’den beri açık olan işyeri temsilcilik odasının kapatılmasına sert tepki gösterdi ve bu yanlıştan geri dönülmesi çağrısında bulundu.

TABİB ve Belediye İşçileri Dayanışması; "Taşeron işçilerin sesine kulak verin" TABİB ve Belediye İşçileri Dayanışması; "Taşeron işçilerin sesine kulak verin"

Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Tüm SASA'lı ve Genel Emekçi Kardeşlerimi Sevgi ve Saygılarımla Selamlıyorum.

SASA'da gerçekleşen olayların bu noktaya gelmesi kesinlikle istediğimiz ve tasvip ettiğimiz bir şey değil, bizler iletişim kurmaya çalıştıkça SASA yöneticileri maalesef mesafeyi açarak her yolu kapatmışlardır.

İnditex firmasının yapmış olduğu araştırma neticesinde almış olduğu kararlar;

1. Sendikalı sendikasız çalışan işçilerin ücretlerinin dengelenmesi

2. Sendikal örgütlenme özgürlüğüne yönelik işçi ve ilk kademe yöneticilerin eğitim alması ve bunun üyesi olduğumuz uluslararası sendika IndustiALL yönlendirmesi ile organize edilmesi talep edilmiştir.

3. İşyeri yetkilileri ve sendika arasında sosyal anlamda iletişimin iyileştirilmesi sürekli irtibat halinde olunması gerekliliği vurgulanmıştır. Fakat maalesef bu kararlar açıklandıktan sonra bu kararları hiçe saydıkları yetmiyormuş gibi Sayın Çalışma Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızda örgütlenmenin önünün açılmasını ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı Beyaz bayrak vereceğiz dediği gerçeğini de hiçe sayarak tüm otoritelerin üzerinde hareket etmektedirler.

Bizler bu sıkıntıların çözümü konusunda adım attıkça yakın zamanda 1970'lerden bu yana açık olan temsilcilik odamız sendikamızın demirbaşlı eşyaları ve temsilci arkadaşlarımızın özel eşyaları içeride olmasına rağmen kapı kilidi bizlerle haber verilmeden değiştirilmiştir.

Evet, maalesef yaklaşık 5000 kişinin çalıştığı SASA İşyerinde sendikalı işçinin düşmüş olduğu vaziyet budur.

Son olarak SASA yöneticilerine sesleniyorum bu sorunlar müzakere, görüşme ve iyi niyet çerçevesinde çözülecek meselelerdir, bir an önce müzakere ortamı oluşturup sorunları konuşmamız elzem bir hâl almıştır.

Sendikamızın yasaların bize tanıdığı tüm hakları ulusal ve uluslararası platformlarda takip ederek ve arttırarak eylem, yazışma toplantı basın açıklaması vs. haklarımızın savunucusu olacağımızın altını çiziyor herkesle saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Corrective Action Plan (Düzeltici Eylem Planı) /Remediation Plan Proposal:

1- İşveren ve işveren vekillerinin sendikalı sendikasız işçiler arasında ayırım yapmaması ve sendikasız işçilere ödenen ücret seviyelerinin sendikalı işçilere aynen uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle işçi ücret oranlarında gerçekleşen farkın giderilmesi eşitliğin sağlanması gerekmektedir.

2- Sendika ve örgütlenme özgürlüğü konusunda işçilerin ve ilk kademe yöneticilerin bilgi sahibi olmadıkları dikkat çekmektedir. Bu nedenle bir eğitim çalışmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Eğitim IndustriALL yönlendirmesi ile organize edilecektir.

3- İşyeri ile yetkili sendika arasındaki sosyal diyaloğun yetersiz olduğu ve efektif olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumu iyileştirebilme adına ilgili sendika ile ivedi şekilde aktif, efektif ve sürdürülebilir bir sosyal diyalog kurulmalıdır.