PORSUK, GEDİZ VE BANAZ ÇAYLARI TEHLİKE ALTINDA: ANADOLU EXPORT ŞİRKETİ MAHKEMEYE VERİLDİ

Eskişehir, Türkiye - 15 Mayıs 2024

Anadolu Export Şirketi'nin, Porsuk, Gediz nehirleri ve Banaz çayı gibi hayati su kaynaklarının bulunduğu Murat Dağı'nda altın madeni açma girişimleri, bölge halkı ve çevre savunucuları tarafından büyük endişeyle karşılanıyor. Şirket, 2016 yılında hazırladığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu sunarak altın madeni açma girişimlerine başlamış, ancak çeşitli kurumlar ve halkın açtığı davalar sonucunda bu girişim 2020 yılında durdurulmuştu.

Diyarbakır Barosu, TMMOB, Diyarbakır Tabip Odası, Ekoloji Derneği Petrol Sahalarına Yönelik Rapor Yayınladı. Diyarbakır Barosu, TMMOB, Diyarbakır Tabip Odası, Ekoloji Derneği Petrol Sahalarına Yönelik Rapor Yayınladı.

Ancak, Anadolu Export Şirketi, 2022 yılında yeniden başvuruda bulunmuş ve bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılında ÇED dosyası reddedilmişti. Şirketin bu karara karşı mahkemeye başvurması, Türkiye'de bir ilk olarak kaydedildi.

Murat Dağı'nın büyük bir su havzası ve yer altı su zengini olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda, Anadolu'nun toplam su rezervinin %40'ına sahip olan bu bölge, Eskişehir'in yaşam kaynağı olan Porsuk çayı, Banaz Çayı ve Gediz Nehri'nin doğduğu yer konumunda bulunuyor. Murat Dağı, şehrin yıllık yaklaşık 45 milyon m³ su ihtiyacını karşılıyor.

Ancak, Murat Dağı'nda yapılması planlanan altın arama faaliyetleri, siyanürlü çamur havuzları kullanılarak gerçekleştirilecek. Bu durum, bölgedeki tarımı, çevreyi, hayvanları ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı M. Sadık Yurtman, konuyla ilgili olarak şunları belirtti: "Henüz İliç'in acısını unutmamışken, Murat Dağı'nın yok olmasına ve Porsuk çayının kurumasına izin vermemeliyiz. Bu sadece Eskişehir için değil, Türkiye için de büyük bir tehlikedir."

Şirketin bu girişimine karşı çıkmak ve bölgenin doğal kaynaklarını korumak için çaba harcayan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, kamuoyunu bilgilendirerek destek çağrısında bulunuyor.

Editör: Haber Merkezi