TABAN FİYATLARI BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA

MALİYETLER ÇİFTÇİNİN BELİNİ BÜKÜYOR


6 Şubat Depreminin ardından bölgede zarar gören içme suyu kaynaklarıyla ilgili Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı’nın cevaplandırması için soru önergesi verdi.

Deprem felaketinde en çok Hatay’ın etkilendiğini, baraj gövdeleri ve   tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifade eden Çalışkan, “Hem vatandaş hem de çiftçiler bu konularda büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Mevsim sıcaklıklarının normalin üzerinde gitmesi de çiftçilerimizi zora sokmuştur. Çiftçilerin birçok sorunun yanında tarımda artan maliyetlerde çiftçinin belini bükmüştür. Mazot, gübre gibi birçok gider kalemine büyük zamlar gelmiştir. Mevcut maliyetler çiftçinin gelirinin üzerine çıktığından, çiftçiler ürünlerini ekemez duruma gelmiştir.” dedi.

İlgili kurumlar tarafından belirlenen taban fiyatların da çiftçileri mağdur ettiğini vurgulayan Çalışkan, “Çiftçi ürettiği ürünü satamaz duruma gelmiştir. Ürününü satamayan çiftçi sermayesi olmadığı için bir sonraki sezon tarlasını ekip biçememekte, tarım arazileri de böylelikle boş kalmaktadır.” dedi.

Ülkenin olmazsa olmazı sayılan tarım, ekonominin önemli gelir kaynakları arasında ilk sıralarda olduğu bilinmekle birlikte, sorunların çözümü noktasında Çalışkan hangi çalışmaların yapıldığını Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması için aşağıdaki soruları yöneltti.

SORULAR;

1. Deprem bölgesinde kaç çiftçi yaşanan felaketten zarar görmüştür?

2. Deprem döneminde hangi ürünlerde verim kaybı yaşanmıştır ve rekolte düşüklüğü beklenmektedir?

3. Rekolte düşüklüğüyle oluşacak kayba ilişkin ne   tür tedbir   alınmaktadır?

4. Deprem sonrası barajlarda su tutma oranı hangi seviyededir?

5. Çiftçilerin kaç tanesine doğal olarak su verilebilmektedir?

6. Yeterli olmayan su kaynaklarından dolayı sulama için hangi çözümler düşünülmektedir?

7. Çiftçilerin kaybının mali boyutuna yönelik bir hesaplama yapılmış mıdır? Yapıldıysa   kayıp hangi boyutlardadır?

8. Çiftçilerin kaybolan ekipmanlarına ilişkin hibe olarak destek verilmesi düşünülmekte midir?

9. Çiftçilerin biriken Bağkur prim borçlarının ödenmesine yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır? Pirim borçlarının ödenmesine yönelik kısmi veya tam kamu desteği düşünülmekte midir?