Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları’nın Ankara’da Yaptığı Basın Açıklaması

Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Reyhangül Baloğlu, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Selçuk Fidan, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ö. Özkan Özdemir’in katılım gösterdiği basın açıklamasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında hekim göçüne dair kullandığı ifadelere ve yaptığı harekete tepki gösterildi.

TTB önünde yapılan basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık okudu.

“Geçtiğimiz gün Meclis’teki Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Sağlık Bakanı yurtdışına hekim göçü konusunda ellerindeki verilerin TTB verileri ile uyuşmadığını ve bu konuda TTB'den veri paylaşımı talebinde bulunduklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından TTB’den konuya dair istenmiş bir bilgi mevcut değildir. Ayrıca TTB olarak her ay ve her yıl elimizdeki verileri şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bebek Çamaşırlarının Hijyeninde Doğru Bilinen 6 Yanlış Bebek Çamaşırlarının Hijyeninde Doğru Bilinen 6 Yanlış

Sayın Bakan bununla da kalmadı, bütçe görüşmelerinde kullandığı ifadeler ve yaptığı el hareketiyle izledikleri politikaları aklamaya, hekimleri ise paragözlükle suçlayarak toplumun gözünde hedef haline getirmeye çalıştı. Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekim göçünün bakan tarafından indirgendiği yer utanç vericidir.

Tüm bunlara karşı;

  • Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın derhal terk edilmesini istiyoruz.
  • Tüm sağlık birimlerinde şiddete karşı güvenli çalışma alanları istiyoruz.
  • Hekim-hasta arasındaki ilişkileri bozacak söylemlerden, hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet içeren dilden vazgeçilmesini istiyoruz.
  • Toplumu hastalıklardan koruyabildiğimiz; tüketim nesnesi değil, hak öznesi olduğumuz bir hekimliği var etmenin koşullarını istiyoruz.
  • İdarecilerin liyakat temelli olmasını ve emekçiler tarafından demokratik olarak seçilmesini istiyoruz.
  • Şehir hastanelerine aktarılan kaynakların koruyucu sağlık birimlerine aktarılmasını istiyoruz.

İnsanca hekimlik yapabileceğimiz bir sağlık ortamını hep birlikte inşa edebilmek için tüm meslektaşlarımızı ortak mücadeleye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu

Editör: Haber Merkezi