Hatay’daki Defne Devlet Hastanesi’nde görevli doktorun, bir hasta tarafından darbedilmesi üzerine Hatay Tabip Odası’na üye hekimler /sağlık emekçileri bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Ekran görüntüsü 2023-09-15 201841

Hatay'da Defne Hastanesi'nde görevli dermatoloji uzmanı, sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen bir hastanın yumruk ve tekmeli saldırısına uğramış, 11 haftalık hamile olduğu belirtilen doktorun gebeliği tehlikeye girmişti. Hekime bir haftalık iş göremez raporu verilirken saldırgan ise gözaltına alınmıştı.

Hatay Tabip Odası’nın çağrısıyla hekimler/sağlık emekçileri, sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla bugün acil durumlar dışında sağlık hizmeti vermedi. Artan sağlıkta şiddet olaylarını bir günlük iş bırakma eylemi ile protesto eden Hatay Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hekim Birliği Sendikası ve Hatay Aile Hekimleri Derneği; Defne Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Ekran görüntüsü 2023-09-15 201856

Basın açıklamasını gerçekleştiren Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, “Daha geçen hafta Gaziantep’te bir çalışma arkadaşımız bıçaklanmış ve hayati tehlike geçirmişti. Bugün de Defne Devlet Hastanesi’nde çalışan bir hekim arkadaşımız, sırası gelmeden muayene olmak isteyen hasta yakını tarafından şiddete uğramış, yüzüne yabancı cisim fırlatılmış, saçından çekilerek yerlerde sürüklenmiş ve tekmelenmiştir. Hekim arkadaşımızın 11 haftalık gebeliği mevcut ve kanama olmasına neden olmuştur. Şu an yürürlükte olan Sağlıkta Şiddet Yasası’na göre ‘Sağlık personelini kasten yaralama tutuklanma sebebi’ olmasına rağmen saldırgan serbest bırakılmıştır. Aynı anda, aynı hastanede bir başka hekim arkadaşımız tehdit ediliyor. Bu sorunlar burada her gün yaşanıyor. Yarattığınız sağlık sistemi bizleri yalnızca tüketmiyor; ölümle burun buruna getiriyor” dedi.

“Yaşamak, yaşatmak istiyoruz” diyerek Sağlık Bakanlığı’na seslenen Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Depremde Hatay’la beraber sağlık sistemi de enkaz altında kalmışken, Hatay’daki sağlık emekçileri mobbinge uğrarken, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin ek ödemeleri kesilirken, hekimler, sağlık emekçileri hiçbir koşul neredeyse iyileştirilmediği için Hatay’ı terk etmeye mecbur bırakılırken, hekimler ve sağlık emekçileri Hatay’da bile şiddete uğrarken hekimlerinize, sağlık emekçilerine ne zaman sahip çıkacaksınız? Hatay’a ne zaman sahip çıkacaksınız?”

Basın açıklamasının ardından hekimler/sağlık emekçileri, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz”, “Emek bizim, söz bizim bu memleket bizim” sloganları attı.

Editör: Haber Merkezi