Karaca, AKP iktidarının eğitim ve ekonomi politikalarının bir sonucu olarak öğretmenlerin; kadrolu, ücretli, sözleşmeli gibi parçalara bölünmüş olduğuna, aynı eğitimi görüp aynı işi yapmalarına karşın ayrı statülerde çalıştırıldıklarını; ücret ve diğer haklarda ayrılık yaratıldığını ifade etti. Ücretli öğretmenlerin kölelik koşullarında çalıştırıldıklarına dikkat çeken Karaca, haftada yalnızca 30 saat ders verebilen ücretli öğretmenlerin; asgari ücrete dahi yaklaşmayan ücretler karşılığında ve açlık sınırında çalıştırıldığını; bir ayda yalnızca 16 gün üzerinden SGK primlerinin yatırıldığını belirtti. Tatil dönemlerinde ücret alamayan ve SGK primleri ödenmeyen ücretli öğretmenlerin kurs açma yetkilerinin de olmadığını hatırlatan Karaca, bu güvencesiz çalıştırma koşullarının mobbing ve işten çıkartma tehdidiyle ücret verilmeksizin nöbet tutturma ve sınıf rehber öğretmenliği yaptırılma gibi sonuçlara yol açtığının altını çizdi.

Sayısı günden güne artan ve uzun yıllardır iş güvencesi ve eşit hak talep eden ücretli öğretmenlerin taleplerinin görmezden gelindiğini belirten Karaca, aynı eğitimi alan ve aynı işi yapan öğretmenlerin neden farklı ücret ve haklara tabii tutulduğunu, ücretli öğretmenlerin seyyanen zamdan neden faydalandırılmadıklarını sordu.

Asgari ücretin altında çalıştırmanın uluslararası sözleşmeler ve yasalarla yasaklanmasına karşın ücretli öğretmenlerin asgari ücretin altında ve eksik sigorta pirimi ile çalıştırılması suç olup olmadığını soran Karaca, norm kadro açıklarına karşın eğitim fakültesi mezunu olan ve formasyon eğitimi almış ücretli öğretmenlere kadro verilmemesinin sebebinin açıklanmasını istedi.

Karaca, mobbing ve tehdit karşısında hiçbir güvenceye sahip olmayan ücretli öğretmenlerin keyfi uygulamalardan korunması için nasıl önlemler alındığını ve mobbing sonucu intihar eden öğretmen sayısının verilmesini istedi. Öğretmenler arasında neredeyse kast sistemine dönen parçalı istihdam halinin çalışma barışına etkilerini de soran Karaca, eğitimde saygınlık ve disiplin gibi başat konularda özellikle veliler ve öğrenciler açısından ne tür sorunların doğduğunu sordu.

Son olarak özlük ve disiplin hükümleri farklı şekillerde düzenlenen öğretmenlerin bu sebeple hem angaryaya hem de gelişigüzel tariflere yol açtığına dikkat çeken Karaca, öğretmenlik mesleğinin parçalı halini ortadan kaldırmak için uzmanlar, emek ve meslek örgütlerinin görüşleriyle oluşturulacak yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi ihtiyacına ilişkin Bakanlığın nasıl adımlar atmayı planladığını sordu.

Soruların tamamı şöyle:

1-    Aynı eğitimi alarak aynı işi yapmalarına karşın öğretmenler neden çeşitli sınıflandırmalarla farklı ücret almakta ve farkı haklardan faydalandırılmaktadır?

2-    Ücretli öğretmenler Temmuz 2023’te düzenlenen seyyanen zamdan neden faydalandırılmamıştır?

3-    Asgari ücretin altında çalıştırma uluslararası sözleşmeler ve yasalarla yasaklanmasına karşın ücretli öğretmenlerin asgari ücretin altında ve eksik sigorta pirimi ile çalıştırılması suç değil midir?

Haber Sen Adana Şube Sekreteri Ahmet AYDOĞAN Erzurum’un Şenkaya İlçesine sürgün edildi Haber Sen Adana Şube Sekreteri Ahmet AYDOĞAN Erzurum’un Şenkaya İlçesine sürgün edildi

4-    Araştırmalar, yaklaşık 80 bin norm kadro ihtiyacına karşılık 80 bine yakın ücretli öğretmen olduğunu gösterirken; eğitim fakültesi mezunu olan ve formasyon eğitimi almış ücretli öğretmenlere kadro verilmemesinin açıklaması nedir?

5-    Mobbing ve tehdit karşısında hiçbir güvenceye sahip olmayan ücretli öğretmenlerin bu keyfi uygulamalardan korunması için nasıl önlemler alınmaktadır? İntihar eden ücretli öğretmen sayısı kaçtır?

6-    Öğretmenler arasında neredeyse kast sistemine dönen parçalı istihdam hali çalışma barışını nasıl etkilemektedir? Eğitimde saygınlık ve disiplin gibi başat konularda özellikle veliler ve öğrenciler açısından ne tür sorunlar doğurmaktadır?

7-    Farklı statüdeki öğretmenlerin özlük hakları ve disiplin hukukları neden farklı şekillerde düzenlenmektedir? Birden fazla yasa ve yönetmelik ile düzenlenen; genelgelerle şekil verilmeye çalışılan ve bu sebeple hem angarya hem de gelişigüzel tariflere yol açan öğretmenlik mesleğinin parçalı halini ortadan kaldırmak için uzmanlar, emek ve meslek örgütlerinin görüşleriyle oluşturulacak yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi ihtiyacına ilişkin nasıl adımlar atmayı planlıyorsunuz?