Bedreddini hareket olarak bahsettiğimiz hareket sadece Bedreddin’den ibaret değildir. Hareketin temel taşıyıcısı olan iki halifesinden yani Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’den oluşmaktadır.”     

WhatsApp Image 2023-01-22 at 08.42.08

8 Alevi örgütünün yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesinin de destekleyici olduğu “Şeyh Bedrettin ve Alevilik” paneli 21 Ocak 2023 Cumartesi günü saat:14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda Yüksek Bir Katılımla Yapıldı.

Adana Alevi Platformu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Seyhan ve Yüreğir Şubeleri, Adana Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği, Nacarlı Kaşlıca Alevi Kültür Derneği, Adana Tahtacıları Kültür Derneği ve Kürecikler Derneği tarafından organize edilen ve Adana Büyükşehir Belediyesinin de destekleyici olduğu “Şeyh Bedreddin ve Alevilik” panelinin moderatörlüğünü İbrahim Karakaya yaptı.

HDP Antalya Milletvekili ve PSAKD Eski Genel Başkanı Kemal Bülbül ve Avukat Kemal Derin’in konuşmacı olduğu panelde altı çizilen tarihsel gerçeklikler salonda ilgiyle dinlendi.

Açılış konuşmasını PSAKD Seyhan Şube Başkanı Mürşit Pur’un yaptığı etkinlikte Adana Alevi Platformu Dönem Sözcüsü Hamit Karaoğullarından da bir konuşma gerçekleştirdi.

WhatsApp Image 2023-01-22 at 08.41.51

Karaoğullarından konuşmasında şunlara dikkat çekti;

Yolu bir, dili bir, hak, hukuk, adalet diyen, haksızlığa boyun eğmeyen, insan odaklı değerli canlar; Adana Alevi Platformu ailesi olarak hepinize hoş geldiniz diyoruz.

Platformumuz, Adana yerelinde süreklerin birlikteliği adına daha güçlü ve örgütlü bir yapıyı tabanında hissettirerek, varlığını geçmişte yaşanmışlıklardan ders alarak bugün sürdürmeyi ve gelecek nesillere özüne bağlı varoluşu aktarmayı hedefler.

Ulus devletlerin tek vatan, tek dil, tek din anlayışı; farklılıklarımızı tekleştirme yönünde asimilasyona sürüklemiştir.

Bazı dönemlerde asimilasyon, devlet politikası olarak bizlere dayatılmıştır. Günümüzün modern kentsel yaşam tarzı ile beraber komün yaşamın köylerden kentlere göçü ile yok olma noktasına gelmesi, bizlerin de modernlik yaşantısını içselleştirmemizle önce dilimizde sonra kültürümüzde asimilasyon her alanda kendini göstermiştir.

Adana Alevi Platformu olarak, yörede komün yaşam süren köylerimizden başlayarak merkezlere toplantılar düzenleyip kendi varlığımızı hatırlatarak birlikte örgütlü mücadelenin bizleri var edeceğini ve tüm halklar arasında dayanışmanın önünün açılacağını belirtmek isterim.

Yolda birlik ve beraberlik adına "Gelin Canlar Bir Olalım" söylemini kendimize tarihi vesayet olarak kabul ettiğimizi belirtmek isterim.

Halk uğruna direnen tüm devrimcilere selam olsun...

Selam olsun Torlak Kemal'e...

Selam olsun Börklüce Mustafa'ya...

Selam olsun Şeyh Bedreddin'e...

Yaşamak, hakikatin farkına varıp gerçekliklerin peşinden inadına gitmektir.

Özgür ve özgün bir dünya özlemiyle ve renklerin, dillerin, inançların sorgulanmadığı bir dünya umuduyla 'yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' diyerek sizleri AŞK ile selamlıyorum” dedi.

WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.19.44 (1)

 “Şeyh Bedreddin ve Alevilik” panelinin ilk konuşmacısı Av. Kemal Derin oldu.

Avukat Kemal Derin; "Şeyh Bedreddin Anadolu aydınlanmasının önemli kilometre taşlarından birisidir. Tabi bu Bedreddin’i hareket olarak nitelendirdiğimiz hareket tek başına Bedreddin’den oluşuyor önemli iki tane halifesi daha var bunlardan bir tanesi börklüce Mustafa diğeri ise Torlak Kemaldir."

Derin konuşmasına şu şekilde devam etti;

Şeyh Bedreddin’in tarihsel süreç içindeki yaşam öyküsüne bağlı kalarak onun eğitim gördüğü yerleri anlatarak Bedreddin’in fıkıh alimi olarak ulaştığı ünü, kazasker olarak edindiği gücü aktardı.

Şeyh Bedreddin’in Fetret Devrindeki taht kavgasında Musa Çelebi’nin safında yer almasının nedenlerini anlattı. Ayrıca Musa Çelebi ile Mehmet Çelebi’nin kapışmasındaki güç dengelerini şu şekilde aktardı: Bizans İmparatorunun, toprak sahibi köklü ailelerin, yeniçerilerin, sipahilerin Mehmet Çelebi’yi desteklediklerini, buna karşın konargöçerlerin, her inançtan savaşçıların, akıncıların ve yoksulların ise Musa Çelebi’nin yanında saf tuttuğunu ifade etti.     

Şeyh Bedreddin iki yıl süreyle Musa Çelebi’nin kazaskerliğini yapmış, doğup büyüdüğü Tuna boyları, Deliorman, Edirne bölgesinde akıncılara tımar dağıtmış ve mülksüzlerin yaşam koşullarını düzeltmeye çalışmıştır.

Bedreddini hareket olarak bahsettiğimiz hareket sadece Bedreddin’den ibaret değildir. Hareketin temel taşıyıcısı olan iki halifesinden yani Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’den oluşmaktadır.      

WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.19.48

HDP Antalya Milletvekili ve aynı zamanda PSAKD Eski Genel Başkanı Kemal Bülbül konuşmasına Nazım Hikmet’in Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destan’ındaki dizelerle başladı.

“Duyduk ki Mustafa huruç eylemiş

Aydın elinde Karaburun’da.

Bedreddin’in kelâmını söylemiş

köylünün huzurunda.

Duyduk ki; «cümle derdinden kurtulup

piri pâk olsun diye,

     on beş yaşında bir civan teni gibi, toprağın eti,

ağalar topyekun kılıçtan geçirilip

verilmiş ortaya hünkâr beylerinin timarı zeameti.»

Duyduk ki...

Bu işler duyulur da durmak olur mu?

Bir sabah erken,

Haymana ovasında bir garip kuş öterken,

sıska bir söğüt altında zeytin danesi yedik.

«Varalım,

        dedik.

Görelim,

        dedik.

Yapışıp

       sapanın

              sapına

şol kardeş toprağını biz de bir yol

                                    sürelim, dedik.»

Düştük dağlara dağlara,

aştık dağları dağları...

“Duvarsız ve sınırsız bir kardeş sofrası açmaktı amaçları. Bu amaçla ne padişah ne saltanat diyerek yola çıktılar” dedi.

Şeyh Bedreddin bir doğu batı sentezidir. Şeyh Bedreddin bu coğrafyanın bir bileşkesi, bir sentezidir.

“18, Yolları Açan Kadınlar” belgesel filmi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte izleyiciler “18, Yolları Açan Kadınlar” belgesel filmi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte izleyiciler

WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.19.54