Sigorta sektöründe prim üretimi yüzde 131 arttı

2023 yılının ilk yedi ayında artan ekonomik belirsizlikler, kur ve enflasyonun yanı sıra son dönemde yaşanan depremler ve sel gibi felaketlerle sigorta sektörü zor bir dönemden geçiyor. Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk, 2023 yılı ve yaşanan felaketler sonrası sigorta sektörünü ile ilgili yaptığı değerlendirmede sektörde prim üretimindeki artış yüzde 131’in üzerinde olmasına karşın, söz konusu hızlı büyümede ağırlıklı olarak poliçe primlerindeki-fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu söyledi.

2023 yılı, sigorta sektörü açısından pandeminin etkilerinin sarılmaya çalışıldığı ve yüksek enflasyon ortamında fiyatlama yapılmaya çalışılırken Türkiye’de yaşanan deprem, sel gibi üzücü afetlerle hareketli bir döneme girdiğini söyleyen Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk: “Türkiye Sigorta Birliği’nin son açıkladığı istatistiklere göre ise sektörün yılın ilk 7 ayında yüzde 131,2 büyüdüğü görülüyor. Enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme yüzde 56,4 olarak gerçekleşti diyebiliriz. Hayat dışı sektördeki büyüme ise yüzde 138, bu alanda reel büyüme ise yüzde 61 aslında. Sektörde özellikle belli branşlarda sigortalı ve poliçe adedi artıyor. Ancak, hayat dışındaki büyümenin sadece yaklaşık olarak yüzde 10’luk bölümü sigortalı adedindeki artıştan, geri kalanı poliçe primlerindeki fiyatların artışından dolayı” dedi ve “Sigortalı ya da poliçe adetlerindeki artış şubatta önemli bir deprem geçirmiş olmamıza rağmen sınırlı. Özellikle kaskoda ülke araç parkının az bir kısmı kasko yaptırmaya devam ediyor. Sağlık ve kasko sigortalarındaki prim artışlarından ötürü yenileme oranlarının düşmesi muhtemel gözüküyor” diye belirtti.

Primlerdeki fiyat artışlarının devam edebileceğini ifade eden Erol Esentürk: “Yüksek enflasyon, artan hasar maliyetleri ve teminat altına alınan varlık bedellerindeki artış, primlerin yüzde 100-200 gibi oranlarda artışında çok etkili oldu tabii ki... Bununla birlikte sektörde hastalık/sağlık, yangın ve doğal afetler ve trafik branşında yılın ilk 7 ayında poliçe ve sigortalı adetlerinin de arttığı gözleniyor. Ancak, enflasyonla mücadeleye odaklanan yeni Merkez Bankası yönetiminin faiz oranlarını artırması, iç talebin daralmaya başlaması, poliçe fiyatlarının yüksekliği ve yüksek enflasyona bağlı olarak bireylerin satın alma gücündeki azalmanın, önümüzdeki aylarda birçok branşta sigortalı ve poliçe adetleri üzerinde olumsuz etkisi olabilir” dedi.

Monopoli Sigorta olarak yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen başarılı bir yıl geçirdiklerini belirten Erol Esentürk: “2023 yılında da sektör ortalamasının üzerinde büyüme hedefimizi bu yıl da gerçekleştirmek ve çok önem verdiğimiz ve büyümeyle birlikte mutlaka olması gereken dengeli portföy yapımızı da korumaya çalışıyoruz. Motor branşlar olan kasko ve trafik ile birlikte sağlık, yangın, nakliyat, mühendislik branşlarında da hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye ekledi.

Editör: Haber Merkezi