SOSYAL MEDYA HESAP HIRSIZLIĞI

Bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeyle beraber bugün, hemen hemen herkes en az bir sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. 

giemkkkk

Günümüzde akıllı telefon kullanımı oldukça artmış durumdadır. Neredeyse her üç kişiden ikisi instagram kullanmaktadır. Bu sebeplerden ötürü internetin araç olarak kullanıldığı suçlarda bir hayli artış olmuştur.

İnsanların sosyal medya hesaplarını çalmak suç teşkil etmektedir. Zira kişisel veriler hukuka aykırı olarak ele geçirilmektedir. Ele geçirilen bu hesaplarla dolandırıcılık suçu dahi işlenmektedir. Kişilerin instagram hesaplarının hikaye yani story kısmında kişilerin bilgisi ve haberi olmaksızın paylaşım yapılmaktadır. ''Bu kadar para yatırdım, param katlandı, siz de yatırın, paranız katlanacaktır' şeklinde paylaşım yapılmaktadır.

Sosyal medya hesaplarının çalınmasından sonra hesabı çalınan kişi aleyhine resim, video vs paylaşımı yapılmaktadır.

Hesabı çalınan kişi ne yapmalıdır?

İlk olarak takipçilerine hesabının çalındığı hususunda bilgi vermelidir.

İkinci olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıdır ve erişimin engellenmesi istenmelidir.

İçerik kaldırma ya da erişimin engellenmesi istenirken internet sitesinin URL adresi, alan adı ve biliniyorsa IP adresi mutlaka belirtilmelidir.

Ayrıca başkasına ait sosyal medya hesabını çalmak özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturmaktadır.

Kişiye ait sosyal medya hesaplarına rızası olmaksızın girilmesi halinde suçun cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis; sosyal medya hesaplarına giriş şifrelerinin değiştirilerek, hesabın erişilmez kılınması durumunda ise bu ceza altı aydan üç yıla kadar hapis olacaktır.

Peki, sosyal medya hesaplarının kolayca ele geçirilmemesi için ne yapılmalı?

Öncelikle kişiler güçlü bir şifre oluşturmalı.

Kişiler kendilerine gönderilen şüpheli linklere tıklamamalı.

Karar örnekleri

8. Ceza Dairesi 2012/33557 E., 2013/25987 K.

Başkasına ait bilişim sisteminin işleyişine müdahale edip bozmak başkasına ait internet hesabına girilerek o hesaptan yazışmalar yapmak

“İçtihat Metni”

Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın da çalıştığı aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına giril- diğine ilişkin Microsoft şirketinden gelen yazı yanıtları ve kolluk araştırması sonuçlarına, katılanın 22.12.2010 tarihli dilekçesi ekinde ibraz ettiği fotoğraflara ve tüm dosya kapsa- mına göre; katılana ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül- müş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 01.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

8. Ceza Dairesi 2013/771 E., 2014/15833 K.

Sistemi engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme suçu Başkasına ait e-posta adresine girerek yeni şifre oluşturmak

“İçtihat Metni”

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Katılana ait hotmail adresine hukuka aykırı olarak giren ve yeni şifre oluşturup katılanın erişimini engelleyerek e-mail adresini kullanan sanığın eylemine uyan TCK.nun 244/2. madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatine hükmolunması,

Yasaya aykırı, C.S avcısının temyiz itirazları bu itirazları yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 23.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.