TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

CHP’li Mahir Polat: Üç Buçuk Milyon Hane Aşırı Yoksullukla Mücadele Ediyor! CHP’li Mahir Polat: Üç Buçuk Milyon Hane Aşırı Yoksullukla Mücadele Ediyor!

Teklifin İçeriği ve Amaçları Teklifin ilk imza sahibi olan Yaşar Kırkpınar, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını amaçladıklarını belirtti. Kırkpınar, kamu bankalarının sermaye pozisyonlarının gerek duyulduğunda güçlendirilmesi için kanuni yetki alınmasının hedeflendiğini ifade etti. BDDK verilerine göre sektörün dönem net karının mayıs ayında yıllık bazda %22,5 artış göstererek 233,6 milyar lira seviyesine ulaştığını belirtti.

Kamu Bankalarının Mali Durumu Kırkpınar, kamu bankalarının mali durumlarına dair detaylı bilgiler paylaştı:

  • Kamu bankalarının aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre %57,9 artarak 11 trilyon 606 milyar lira oldu.
  • Mevduatlar %53,9 artışla 7 trilyon 62 milyar liraya ulaştı.
  • Krediler %45 artışla 6 trilyon 41 milyar lira oldu.
  • Takipteki alacakların toplam kredilere oranı %1,03 olarak gerçekleşti (önceki yıl %1,19 idi).

İhtiyaç Fazlası Kamu Araçları Kırkpınar, tasarruf tedbirleri kapsamında ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü doldurmuş tüm kamu araçlarının satışa konu edileceğini belirtti. Şu an itibarıyla 706 aracın satışa sunulacağını ve taşıtların yerli ve elektrikli taşıtlara dönüşümünün yürütüldüğünü vurguladı. Ayrıca, hurda araçların da bu düzenlemeye dahil olduğunu ve satışların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılacağını belirtti.

Personel Ücretlerinin Kapsamı Kırkpınar, personel ücretlerine yönelik düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, ilgili kuruluşlar, KİT'ler, Hazineye ait şirketler, belediyeler ve bağlı şirketler dahil geniş bir kapsamı olduğunu söyledi. Kurumlarda istihdam edilen her statüden personelin bu düzenlemeye tabi olacağını belirtti.

BOTAŞ'ın Durumu Kırkpınar, BOTAŞ'ın doğal gaz alımı nedeniyle dış borcunun olmadığını açıkladı.

Komisyonda teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.

Editör: Haber Merkezi