Adana KESK Şubeler Platformu Heykelli Park’ta KHK’larla İlgili Basın Açıklaması Gerçekleştirdi.

KESK Adana Şubeler Platformu adına BTS Adana Şube Başkanı Tonguç Özkan tarafından okunan basın açıklamasında; “KHK’lar Gidecek, Biz Kalacağız!” sloganları atıldı.

Tonguç Özkan konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti;

15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sonrası çıkarılan KHK’larla 4267 si KESK üyesi olmak üzere 150.000 civarında kamu emekçisi ihraç edilmiştir.

WhatsApp Image 2022-11-10 at 17.49.07

Sendika olarak üye ve yöneticilerimizin haklarını korumak adına; 1 Eylül 2016’da tarihinde başlayan ihraçlar sonrası tüm üye ve yöneticilerimiz ile ilgili hem hukuki hem fiili mücadele sürecini başlattık. Yürüttüğümüz bu çabaları boşa çıkarmak için 23 Ocak 2017’de yayınlanan 685 sayılı KHK uyarınca OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

Adeta oyalama komisyonuna dönüşen OHAL Komisyonu, ilk kararını 22 Aralık 2017’de vermiştir.  Bugüne gelindiğinde; Komisyon kendisine yapılan 127.130 başvurudan halen 1500 kişinin incelenmesini tamamlayamamıştır.

Üye ve yöneticilerimizin başvurularının incelenmesinde yaşanan her türlü gecikme yaşanan ihlal süreçlerini daha da ağırlaştırmaktadır. Esasen, üye ve yöneticilerimizin ihracına gerekçe yapılan fiiller sendikal hak ve özgürlükler ile ilgili olduğundan, karmaşık ve uzun incelemeler gerektiren hukuki süreçler değildir.

Başvuruları incelenmeyen üye ve yöneticilerimiz bugün itibariyle idare mahkemelerine başvuramamış bir diğer ifadeyle mahkemeye gitme haklarını kullanamamıştır. Ayrıca, başvuruları reddedilen üye ve yöneticilerimizin idare mahkemelerine yaptıkları başvuru süreçleri tamamlanmadığı için henüz Danıştay tarafından da incelenmediğinin altını çizmek isteriz. Beş yıldır adalet dağıtması beklenilen fakat bunun yerine daha fazla adaletsizliğe sebep olan OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir!

Buradan iktidara bir kez daha sesleniyoruz: KHK hukuksuzluğuna ve zulmüne son verin! Haksız ve hukuksuz şekilde ihraç ettiğiniz arkadaşlarımızı derhal görevlerine iade edin.

10.11.2022

KHK’lar Gidecek Biz Kalacağız!

Ne KHK’lar, Ne de Baskılar Bizlere Boyun Eğdiremeyecektir!