Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi  Yargıtay kararını yazılı basın açıklaması yayımlayarak protesto etti. TTB'den yapılan açıklamada "Türkiye’nin Hukuksuzlaştırılmasını ve Anayasasızlaştırılmasını Kabul Etmiyoruz!" dendi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi.

Yıllardır adalet ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına dönük adımlar, kalan kırıntıları da yok etme yönünde ilerlerken; otoriterleşen sistem, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekilinin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını uygulamamak için, Yargıtay 3. Dairesi eliyle hukuk darbesi gerçekleştirmiş, Anayasa’nın 153. maddesini yok sayan bir karara ve girişime imza atmıştır.

CHP Milletvekili Kış: “Büyükşehir Yasası İle Mağdur Edilen Köylülerin Sorunlarına Çözüm Bulunmalı” CHP Milletvekili Kış: “Büyükşehir Yasası İle Mağdur Edilen Köylülerin Sorunlarına Çözüm Bulunmalı”

Uzun zamandır belirsizlik yaratma kapasitesinin güçlenmesine tanıklık ettiğimiz bir dönemde Yargıtay’ın kararı Anayasa’nın ilgasına işaret etmektedir ve artık cevap vermesi gereken yasama organıdır. Ancak yasama organı fiilen ortadan kaldırıldığı, yasama ve yürütme özdeşleştiği için normatif sistemin dayanağı da kalmamıştır.

Bu hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma müdahalesinin derhal sonlandırılmasını ve karara imza atan Yargıtay 3. Dairesi üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.