Münir Korkmaz; "Deprem dahi sizi vicdana getiremedi. Bıkmadınız mı hala bize düşman hukuku uygulamaktan."

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), deprem bölgesindeki illerde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için burs başvuru ilanı yayınladı.

Bursa başvuru yapabilmek için Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki üniversitelerde lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı öğrenci olmak ya da bu illerde ikamet eden doktora derecesini almış araştırmacı olmak gerekiyor. Ayrıca bu illerdeki üniversitelerin dışındaki yükseköğrenim kurumlarına devam eden ancak depremden doğrudan etkilenen lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi ya da doktora sonrası araştırmacılar da başvuru yapabilecek.

Sayılan illerdeki üniversitelere devam eden veya bu iller dışındaki illerde eğitim gören, deprem etkilenmiş olan KHK’lılar ise bu bursa başvuru yapamayacak.

Açıklamada bursun miktarı ve süresiyle ilgili bir açıklamaya yer verilmedi.

Başvuru Koşulları

1- T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

2- Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

3- Aşağıdaki koşullardan en az birini sağlıyor olmak.

  • Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki üniversitelerde lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı öğrenci olmak ya da bu illerde ikamet eden doktora derecesini almış araştırmacı olmak,
  • Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri dışındaki üniversitelerde öğrenimlerine devam eden ancak depremden doğrudan etkilenen lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi ya da doktora sonrası araştırmacı olmak.

4- OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

‘DÜŞMAN HUKUKUNDAN BIKMADINIZ MI?’

KHK’lılar Platformu Sözcüsü Münir Korkmaz, TÜBİTAK’ın ilanını eleştirerek, “Sonunda bunu da gördük. TÜBİTAK depremzedeler için burs başvurusu yayınladı. 4. şart KHK’lı olmamak. Deprem dahi sizi vicdana getiremedi. Bıkmadınız mı hala bize düşman hukuku uygulamaktan. Az kaldı. Bunun bedelini sandıkta ödeyeceksiniz” ifadesini kullandı.

Avukat Cemil Çiçek, ilanla ilgili TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Çiçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Depremde evini kaybediyorsun. Aileni kaybediyorsun. Ama KHK’lı olduğun için TÜBİTAK sana depremzede bursu vermiyor. Pazartesi günü TÜBİTAK Başkanı @ProfHasanMandal ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ayrımcılık suçundan suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

"İşkence davaları, devlet otoritesine bir tehdit oluşturmaz"  "İşkence davaları, devlet otoritesine bir tehdit oluşturmaz" 

khk