Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın imzasıyla yayımlanan mesajda, 'Cumhuriyeti, Demokratik Cumhuriyet olarak yeniden inşa etmek tarihi bir görev' olduğunun vurgusu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye'de demokrasiyle taçlandırılan Cumhuriyet, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Ermenilerin, Yahudilerin, Farsların, Süryanilerin ve diğer tüm Ortadoğu halklarının barış içinde yaşamasını sağlayarak bölgedeki tarihi sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır. İlk yüz yıldan ders alalım" ifadelerine yer verildi.

'HALKLARIN VE İNANÇLARIN SORUNU DEMOKRATİK CUMHURİYET İLE ÇÖZÜLECEK'

"Cumhuriyeti demokratikleştirmek tarihi görevimizdir! Cumhuriyet bir yüzyılı geride bıraktı. İkinci yüzyıla girerken onu Demokratik Cumhuriyet olarak yeniden inşa etmek tarihi bir görev olarak önümüzde duruyor. Birinci yüzyılın en önemli ve temel eksikliği demokratik kalitenin olmayışıydı. Kültür, inanç ve kimlik farklılıklarının eşit vatandaşlık temelinde özgür ve saygılı bir şekilde yaşanamaması, tekçi zihniyetin hakim olmasıydı. Bu nedenle Kürt sorunu demokratik ve barışçıl yollarla çözülemedi ve çözülemez. İkinci yüzyıla girerken Demokratik Cumhuriyet'in inşası; Özgür bir vatandaş ve demokratik bir ulus inşa etmenin anahtarıdır. Başta Kürt sorunu olmak üzere halkların ve inançların sorunu Demokratik Cumhuriyet ile çözülecektir.

'EŞİT VE SAYGIN VATANDAŞLAR OLARAK YAŞAMASINI SAĞLAYACAK DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDELİM'

Türkiye'de demokrasiyle taçlandırılan Cumhuriyet, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Ermenilerin, Yahudilerin, Farsların, Süryanilerin ve diğer tüm Ortadoğu halklarının barış içinde yaşamasını sağlayarak bölgedeki tarihi sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır. İlk yüz yıldan ders alalım. Bir yüzyılı daha boşa harcamadan, tüm halkların ve inançların, ezilenlerin ve sömürülenlerin demokratik bir ortam ve zeminde eşit ve saygın vatandaşlar olarak yaşamasını sağlayacak Demokratik Cumhuriyeti hep birlikte inşa edelim."

Ekran görüntüsü 2023-10-29 124917

Editör: Haber Merkezi