Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, bugün yaşanan Adana Kozan merkezli deprem vesilesi ile aktif fay hattında yer alan Adana’da olası yaşanacak depreme karşı alınan/alınması gereken önlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye cevaplandırılması amacıyla soru önergesi verdi.

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, soru önergesinde şu ifadelere yerverdi.

Hatimoğulları önergesinde; “Adana ve çevresinde şiddetli bir şekilde hissedilen bugünkü deprem; uzmanların yıllardır, Adana’da birkaç aktif fay olduğu ve bunlardan Ceyhan Fayının 1998 yılında 6.2 büyüklüğündeki deprem ürettiği, fayın halen enerji biriktirmeye devam ettiği yönündeki uyarıları önemle gündeme almayı zorunlu kılmaktadır. Defalarca dikkat çektiğimiz deprem konusunda Adana’da acil eylem planı hayata geçirilerek, yapı stoku denetimleri yapılmalı, denetim sonuçlarına göre binaların hızla depreme dayanıklı hale getirilmesi, binaların yeniden inşası/yerinde dönüşümü yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları soru önergesi ile, 6 Şubat depremlerinin yarattığı olumsuz etki nedeniyle bugün yaşanan depremin Adanalı yurttaşların büyük bir korku ve endişe yaşamasına sebep olduğunu; acil eylem planının yanı sıra, Adanalı yurttaşların kaygılarını gidermek üzere yapılacak çalışmaların kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarılacağı bir açıklama yapılması gerektiğini vurguladı.

Tülay Hatimoğulları, vermiş olduğu soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi;

1. Aktif fayın olumsuz etkileyeceği yönündeki uyarılar ışığında Adana özelinde acilen gündeme aldığınız çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

2. Bölgede ve Adana kenti özelinde deprem konusunda yapılan çalışmalar nelerdir?

3. Deprem esnasında, tehlikeli binalardaki riski azaltmak için sağlaştırma ya da riskin çok daha fazla olduğu yerlerde yıkım çalışmaları Bakanlığınız tarafından yapılmakta mıdır? 

4. Adana’nın nüfusu ve deprem riski düşünüldüğünde, kentte kaç tane deprem toplanma alanı vardır? Bu alanlar yeterli midir?

5. 6 Şubat depremleri ardından kentte tespit edilen ağır, orta ve az hasarlı 25.436 bina ile ilgili alınan önlemler nelerdir? Depremin ardından geçen 5.5 ay içinde bu hasarlı binalar için yapılan çalışmalar hangi aşamadadır?

6. Hasarlı bu binalarda yaşayan yurttaşların barınmaları için olanak sağlanmış mıdır?

7. Adana’da riskli binalarda yaşayan yurttaşların olası büyük bir deprem sonrası için barınma ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlamalar yapılmış mıdır?

8. Zemin etütlerinde zorunlu olmasına rağmen jeofizik uygulamalara yer verilmemesi söz konusu mudur? Bunun önlemi alınmakta mıdır ve tarafınızca denetlenmekte midir?

9. Hastaneler ve tüm kamu binalarının deprem risk analizleri yapılmış mıdır? Durumları nedir?

10. Son 20 yılda Adana’da kaç bina imar affından yararlanmıştır?

Editör: Haber Merkezi