Seyhan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Adana Şube arasında TİS ile ilgili görüşmelerin tıkanması nedeniyle bugün Başkanlık binası girişinde basın açıklaması yapıldı, bordrolar yakıldı.

Tüm Bel-Sen Adana Şube Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı Mehmet Çelik tarafından okunan açıklamada; “Gerçek bir toplu sözleşmeye imza atacağımız törende bugün burada hakları için toplanan yüzlerce emekçiyle birlikte hep beraber imza atalım” ifadesi kullanıldı.

Mehmet Çelik; "Seyhan  Belediye Başkanı Sayın Oya TEKİN, 31 Mart seçimleri öncesi, yine Partiniz mensubu, sizden önceki belediye başkanlarıyla imzaladığımız Toplu Sözleşmemizi, kazanımların kaybedilmeden yenileyeceğinize ilişkin verdiğiniz sözlerin arkasında durun" dedi.

Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Çelik sözlerine şu şekilde devam etti;

İnsanca yaşayacak bir ücret ve Sosyal haklarımız için sürdürdüğümüz haklı mücadelemizde siz Seyhan emekçileri ile birlikteyiz ve sizinle daha güçlüyüz.

Whatsapp Görsel 2024 07 01 Saat 16.31.07 0A5055A8İnsanca yaşayacak bir ücret ve Sosyal haklarımız için sürdürdüğümüz haklı mücadelemizde siz Seyhan emekçileri ile birlikteyiz ve sizinle daha güçlüyüz.

AKP iktidarının emek düşmanı politikalarıyla elimizden alınan ekonomik ve sosyal haklarımızın Seyhan’da bir nebze de olsa telafi edilmesine yönelik, 14 yıldır adım adım geliştirdiğimiz Toplu Sözleşme haklarımızın yasakçı yasalarla elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz.

Sendikamızın 30 yıldır imzaladığı tüm Toplu sözleşmeler gibi Seyhan Belediyesinde imzaladığımız sözleşmeler; Ülkemiz Anayasası ile iç hukukta yasalar üzerinde bağlayıcılık kazanmış, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası sözleşmelere dayanarak emekçilerin örgütlü iradesiyle imzalanmıştır.

Bugün tüm Muhalif Belediyelere; AKP iktidarının gerici, yasakçı ve tasarruf bahaneleri ile, yıllardır devam eden örgütlü duruşumuzla kazandığımız haklarımızdan vazgeçmemizin dayatılmasının hukuksal bir karşılığı olmadığını; AKP’nin tekçi, yasakçı ve otoriter zihniyetine teslim olmayacağımızı duyuruyoruz.

31 Mart Yerel seçimlerinde halktan büyük bir tokat yiyerek ikinci parti durumuna düşen Tek adam rejiminin devreye soktuğu “Tasarruf Genelgesi” ile, ilk elden Belediyelerin kaynaklarını sınırlayarak hizmet üretemez hale getirmek için yasakçı tedbirler alınmaya başlandı.

Bu yasakçı tedbirlerle, her türlü hizmeti üreten Belediye emekçilerinin servis, fazla mesai, sosyal vb. hakları gasp edildi.

Bu planın temel hedefi, muhalif belediyeleri iş yapamaz hale getirerek itibarsızlaştırmak, belediye emekçilerini halk ile karşı karşıya getirmektir.

Whatsapp Görsel 2024 07 01 Saat 16.31.07 0530983B

Daha açık ifade etmek gerekirse bu bir AKP tuzağıdır.

Tam da bu noktada Muhalif Belediyelerin AKP'nin bu tuzağını bozacak bir irade ortaya koyması beklenirken, Tek Adam rejiminin bu sahte 'tasarruf' genelgesini sahiplenmeleri ve hemen uygulamaya geçmeleri çok manidardır.

Öncelikle Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan tasarruf genelgesinin içerisinde yer alan haklarımızın bir çoğu kanun ya da toplu sözleşme hükmü ile güvence altına alınmıştır.

Kanun ile verilen bu hakların, her kim tarafından yapılırsa yapılsın -buna Cumhurbaşkanı dahildir- bir genelge ile ortadan kaldırılması hukuk usulü açısından problemlidir.

Hak, Hukuk ve Adalet talebini esas alarak Belediye Başkanlığı ve yönetimlerini kazanan başta CHP olmak üzere tüm muhalif belediyelerin haksız ve hukuksuz olan bu tasarruf paketini sorgusuz sualsiz sahiplenmeleri ve hemen uygulamaya başlamaları Tek Adam rejiminin Emek karşıtı planına meşruluk kazandırmaktadır.

Yerel yönetimlerin merkezi iktidardan, her geçen gün nüfus ve hizmet ihtiyacı açısından büyüyen Belediyelere daha çok destek ve kaynak aktarması için kent dinamikleri ile birlikte ortak hareket etmesi  gerekirken, aksine tasarruf adına işçi ve memurların toplu sözleşme ve kanunla kazanılmış ekonomik ve sosyal haklarını ellerinden almaya çalışmak bir akıl tutulması değilse eğer siyasi bir tercih anlamına gelmektedir.

Demokratik, halkçı ve emekten yana, insanı esas alan bir belediyecilik iddiasıyla seçilen belediye başkanlarının, seçimden hemen sonra, belediyeleri bir şirket gibi yönetmeye başlamaları ve ilk baltayı kendi bünyesinde çalışan işçi ve memurların kazanılmış haklarına vurmaları yaman bir çelişkidir.

TÜM BEL SEN’in 34 yıllık tarihi tanıktır ki hiçbir yasak, hiçbir baskı bizleri hakkımız olandan vazgeçirememiştir. Yıllardır sadece ve sadece emekçilerin örgütlü gücüne dayanarak sürdürdüğümüz fiili ve meşru mücadelemizle nasıl ki bütün yasaklamaları aştık Sendikalarımızı kurduk, toplu sözleşmeler imzaladık ve tüm bunları hukukta onaylattıysak; bugün de ülkemiz Anayasası ile teyit edilen özgür toplu sözleşme hakkımızı özgürce kullanmaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz.

Siz, Seyhan Belediyesi Emekçilerinin burada ortaya koyduğunuz örgütlü iradeyi biz de bir kez daha tekrarlıyoruz;

Seyhan  Belediye Başkanı Sayın Oya TEKİN,

Whatsapp Görsel 2024 07 01 Saat 16.31.06 C1B1E243

31 Mart seçimleri öncesi, yine Partiniz mensubu, sizden önceki belediye başkanlarıyla imzaladığımız Toplu Sözleşmemizi, kazanımların kaybedilmeden yenileyeceğinize ilişkin verdiğiniz sözlerin arkasında durun,

AKP’nin gerici-yasakçı yasalarının değil evrensel hukukun gereğini yapın,

Emekçilerin burada bir kez daha somut bir şekilde kendini ortaya koyduğu örgütlü iradesiyle eşit ve özgür koşullarda toplu pazarlık süreci yürütün,

Belediyeniz emekçilerinin, yıllardır adım adım yeni kazanımlar ekleyerek bugüne getirdiği ve bu sayede AKP’nin emek düşmanı uygulamalarına karşı bir nebze nefes olan toplu sözleşmelerine bir yenisini ekleyelim,

Gelin birlikte, gerçekten hakkın ve hukukun gereğini yapalım,

Gerçek bir toplu sözleşmeye imza atacağımız törende bugün burada hakları için toplanan yüzlerce emekçiyle birlikte hep beraber imza atalım,

Ve ardından Seyhan halkına hak ettiği nitelikli kamusal hizmetleri aynı motivasyonla yine hep birlikte üretelim…

HABER-SEN: PTT’nin Liyakatsiz Yönetimi Emekçileri Susturmaya Çalışıyor HABER-SEN: PTT’nin Liyakatsiz Yönetimi Emekçileri Susturmaya Çalışıyor

Gelin, emekten yana demokratik bir toplum düzeni için yasaklamalara ve hukuksuzluklara birlikte cevap olalım.

AKP’nin Anayasaya aykırı yasakları, baskısı, sömürüsü değil; hak ve adalet yerini bulsun…

TÜM BEL-SEN ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ;

YAŞASIN TÜM BEL-SEN;

YAŞASIN KESK…

Editör: Haber Merkezi