Raporda ayrıca ilacı üretmek için kullanılan farklı kimyasallar da analiz ediliyor. Afganistan'da meth üretiminden şüphelenilen haberler genellikle bölgede bol miktarda yetişen ve uyuşturucu yapmak için çıkarılabilen bir kimyasal olan efedrin içeren efedra bitkisinin kullanımına odaklanıyor. Rapor, efedranın kısa vadede kullanımının daha ucuz olmasına rağmen, soğuk algınlığı ilaçları ve endüstriyel sınıf kimyasalların meth üretimi için daha verimli ve uygun maliyetli olduğu ve bu nedenle çok daha büyük bir risk oluşturduğu konusunda uyarıyor.

Karabağ'da acil durum tırmanıyor, binlerce kişi hâlâ Ermenistan'a akın ediyor Karabağ'da acil durum tırmanıyor, binlerce kişi hâlâ Ermenistan'a akın ediyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Maddeler Ofisi tarafından 10 Eylül'de yayınlanan bir rapora göre, Afganistan ve komşu ülkelerdeki metamfetamin kaçakçılığı, uyuşturucu ele geçirme vakalarının 2017'de 2,5 tondan 2021'de 29,7 tona beş yıl içinde neredeyse on iki kat ciddi bir artış söz konusu. 

UNODC bulguları ayrıca, Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidara gelmesinden ve Nisan 2022'de uyuşturucu yasağı getirmesinden sonra, daha düşük bir oranda da olsa, eroin kaçakçılığının devam ettiğini ileri sürüyor. Ancak metamfetamin kaçakçılığı, yasaktan bu yana yoğunlaştı. 

“Afganistan ve bölgede metamfetamin kaçakçılığında yaşanan artış, yasadışı uyuşturucu pazarında önemli bir değişime işaret ediyor ve acilen müdahale etmemizi gerektiriyor. Kimyasal öncüllerin saptırılmasını ve kaçakçılığını hedefleyen bölgesel koordinasyon, Afganistan ve çevresinde yasa dışı metamfetamin üretiminin devam eden genişlemesini durdurmak için hayati önem taşıyor.” dedi UNODC İcra Direktörü Bayan Ghada Waly. "Bu yeni UNODC raporu, uluslararası topluluğa büyüyen sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele için hayati bilgiler sağlamayı amaçlıyor". 

Afgan kökenli olduğundan şüphelenilen metamfetamin ele geçirme vakalarının Avrupa Birliği, Yakın ve Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika gibi uzak yerlerde rapor edildiği bildirildi. 

Afganistan'da Yasadışı Metamfetamin Üretimini Anlamak başlıklı rapor, uyuşturucuyu üretmek için kullanılan farklı öncü maddeleri analiz ediyor. Afganistan'da metamfetamin üretiminden şüphelenilen haberler genellikle bölgede bol miktarda yetişen ve uyuşturucu yapmak için çıkarılabilen efedrin içeren efedra bitkisinin kullanımına odaklanıyor. 

Afganistan'da hızla genişleyen metamfetamin ticaretinin yalnızca efedra bitkisine bağlı olmasını pek mümkün kılmıyor. Rapor, soğuk algınlığı ilaçlarının ve endüstriyel sınıf kimyasalların metamfetamin üretimi için daha verimli ve uygun maliyetli olduğu ve bu nedenle çok daha büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyor.  

Bu tür kimyasallar bölgede büyük miktarlarda yasal olarak üretilip ticareti yapılıyor ve metamfetamin üreticilerinin erişimine açık olabilir. Efedraya yapılan vurgu, bölgesel olarak koordine edilmesi ve toplu kimyasal öncüllerin saptırılması ve kaçakçılığının önlenmesine ve durdurulmasına odaklanılması gereken etkili yasa uygulama müdahalelerini baltalama riski taşıyor. 

Farklı bölgeler ve ülkeler, eroin ve metamfetamin kaçakçılığından farklı düzeylerde etkilenmektedir. Genel olarak, Güney-Batı Asya'nın metamfetaminin toptan satış pazarlarına aktarımında bir aktarma rolü olduğu tespit edilirken, Güneydoğu Avrupa'nın Batı ve Orta Avrupa'daki ana pazara doğru eroin kaçakçılığında önemli bir aktarma rolünü sürdürdüğü tespit edilmiştir.