ChatGPT

Çukurova Üniversitesi “Çukurova Araştırma ve İş birliği Çalıştayı"na Ev Sahipliği Yaptı Çukurova Üniversitesi “Çukurova Araştırma ve İş birliği Çalıştayı"na Ev Sahipliği Yaptı

Yeni düzenlenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre öğretmenlerin mesleklerinde belirli kurallara uymaları gerekmekte ve bu kurallara uymayanlar çeşitli cezalarla karşı karşıya kalacaklar. Bu cezalar şunlardır:

 1. Kademe İlerlemesinin Durdurulması:

  • Göreve sarhoş gelmek veya görev yerinde alkollü içki içmek.
  • Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek.
  • Görevi ile ilgili olarak çıkar sağlamak.
  • Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı davranışlarda bulunmak.
  • Görev yeri sınırları içinde izinsiz toplantı düzenlemek.
  • Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek.
  • Ticaret yapmak veya yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
 2. Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Olma Şansını Kaybettiren Diğer Cezalar:

  • Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak.
  • Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.
  • Gizli bilgileri paylaşmak.
  • Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya tehdit etmek.
  • Yurtdışında diplomatik statüden yararlanarak borçlanmak ve devlet itibarını zedelemek.
  • Verilen görev ve emirleri kasıtlı olarak yerine getirmemek.
  • Herhangi bir siyasi faaliyette bulunmak.

Bu cezaları alan öğretmenler, yukarıda belirtilen durumlarla ilgili olarak uzman öğretmen veya başöğretmen olma şansını tamamen kaybedebilirler. Yeni düzenlemelerle öğretmenlerin mesleki etik kurallara daha sıkı uymaları ve mesleklerini dürüstçe icra etmeleri teşvik edilmektedir.

Editör: Haber Merkezi