Güvencesiz işçilik, ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşan çalışma alanlarının tanımı olarak adlandırılmaya başlandı. İşçiler, bu kapsamdaki iş alanlarında herhangi bir sosyal güvencesi olmadan çalışmaktadırlar.

Güvencesiz işçiliğin, çocuk işçiliğinin ve meslek hastalıklarının en yaygın olduğu sektörlerden bir tanesi de tekstil sektörüdür. Tekstil firmalarının gerek iç pazardaki büyümeleri gerekse de ihracat rekorları kırmalarının arkasında bu yoğun sömürü koşulları yatmaktadır.

Bu bağlamda,

1. Ülkemizde sayıları sürekli artan irili ufaklı tekstil atölyelerinin güvencesiz işçi çalıştırmaları konusunda bakanlığınızın ne tür çalışmaları olmuştur? Bakanlığınız bu konuda sıkı denetimler yapmakta mıdır?

2. Çocuk işçiliğinin yoğun olduğu tekstil sektöründe bakanlığınız çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda ne gibi önlemler almaktadır? Çocuk işçi çalıştırdığı için yaptırım uygulanan işletme sayısı kaçtır?

Mersin Milletvekili Perhihan Koca, İşçiler üzerindeki dijital denetim baskısı sürüyor! Mersin Milletvekili Perhihan Koca, İşçiler üzerindeki dijital denetim baskısı sürüyor!

3. Tekstil sektöründe işçiler arasında görülen solunum yolu hastalıkları, silikozis gibi meslek hastalıklarının önlenmesi için bakanlığınız ne gibi önlemler almaktadır?