YİRMİ SENDİKA, DERNEK VE PLATFORM EMEKLİLERİN HAKLARI İÇİN HÜKÜMETİ UYARDI

Biz farklı Federasyon, Sendikalar, Dernekler ve Platformlar olarak, bulunduğumuz yapılarda Emeklilerin ve EYT'lilerin insanca yaşam hakkı için mücadele ediyoruz.

Yıllardır sistematik olarak uygulanan politikalarla önce yoksulluk, sonra açlık sınırı altında bir yaşama mahkûm edilmemiz karşısında;

Aşağıda imzası bulunan Sendikalar, Dernekler ve  Platformlar bugünden itibaren yerellerde ve merkezi düzeyde, hak arama mücadelemizi birlikte yürüteceğimizi, başta emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, özel sandık emeklileri ve EYT'liler olmak üzere tüm yurttaşlarımıza ilan ediyoruz. 

TUİK 'Nüfus projeksiyonları, 2018-2080' çalışmasına göre; 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2018 yılında %8,7 iken, 2023'te %10,2'ye, 2040'da %16,3'e, 2060'ta %22,6 ya ve 2080'de %25,6'ya çıkacak. TUİK'in bu çalışmasına göre nüfusumuz her yıl 0.3.5 - 0,4 arası yaşlanmaktadır. Bu oldukça önemli bir artıştır.

Ülke nüfusumuz yaşlanmakta ve bu da emekliler ve yaşlı nüfusa yönelik politikaların önemini arttırmaktadır. 

Biz emekliler satın alma gücümüzün düştüğünü bizzat yaşamımızdan biliyoruz. Gerçekten çok zorlanmaya başladık. 2002 tarihinde en düşük emekli aylığımız 257 TL iken, asgari ücret 184 TL idi. Günümüzde yani 2024 de ise en düşük emekli aylığımız 10.000 TL iken asgari ücret 17.002 TL. Hâlbuki BİSAM'a göre açlık sınırı 15.000 TL'yi aştı, yoksulluk sınırı ise 52.000 TL'ye yaklaştı. 

Sadece asgari ücretle yaptığımız kıyaslama ile biz emeklilerin maaşlarının zaman içerisinde ne kadar düştüğünü ve son 1-2 yıl içerisinde de artık her şeyi kısarak, kredi kartları ile ayakta durmaya çalıştığımızı, bankaların verilerinde de görüleceği üzere kredi kartlarını da ödeyemez hale getirildik.

Biz emekliler bedelini çalışma yaşamımızda peşin olarak ödediğimiz, ömrümüzün sonbaharında insanca yaşayabilmemiz için taleplerimizi şu şekilde sıraladık. 

TALEPLERİMİZ 

1. Emekli aylıkları iyileştirilerek uluslararası standart ve normlara uygun hale getirilmeli. Aylık bağlama oranları 2000 yılı öncesine döndürülmeli. Güncelleme kat sayısında milli gelir artışından pay verilmelidir. En düşük Emekli kök maaşı, en düşük Memur maaşından az olmamalıdır. 

2. Emekli hak ve sahiplerinin aylıkları bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmelidir. Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört ikramiye verilmeli. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödenmeli. Ödenen ikramiyeler asgari ücrete eşitlenmelidir. 

3. Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen, satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen 12 bin TL zam yapılmalıdır.

4. Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine, Anayasa da gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi "herkes sendika kurabilir" şeklinde düzenlenmesi ve ardından TBMM de emekli sendikaları statü yasasının çıkarılarak, bizlerle birlikte toplu iş sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz. Bunun içinde Anayasanın Sendika kurma hakkını tanımlayan 51. Maddesi ile toplu iş sözleşme hakkını tanımlayan 53. Maddelerine "Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar" ibaresi eklenerek emeklilerin sendika kurma hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve ilgili yasalarda gerekli değişiklikler yapılarak " Emekli sendikaları statü yasası" çıkarılmalıdır. 

Türk-İş, Mart ayında yoksulluk sınırı 54.700 TL Türk-İş, Mart ayında yoksulluk sınırı 54.700 TL

5. Aylık Bağlanma Oranlarının (ABO) eski sisteme yani %70'e döndürülmesini istiyoruz. 

6. Gerçek bir intibak Yasası acilen çıkarılarak, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilmelidir. 

7. 10 Banka, 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının olduğu 17 emekli sandığına bağlı yaklaşık 300 Bin emeklinin yaşadıkları mağduriyetler Yasalar ile giderilmelidir. 

8. Emekli maaşlarından kesilen muayene, ilaç vs tüm sağlık kesintilerine son verilsin. 

9. Şehir içi tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın. 

10. Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın. 

11. Hastanelerdeki Geriatri (yaşlılık) bölümleri açılsın. Var olanlara takviye edilsin. Emekli ve yaşlı Vatandaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın. 

12. Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel bankalar, maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her yıl bir maaş artışına göre promosyonları güncellemelidir. 

13. Çalışanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem tazminatlarıyla bir daire satın alamamakta. Konut sahibi olamayan emeklilere, TOKİ tarafından ucuz konut sağlanmalı. Emeklilere  bir taraftan da barınma yardımı yapılmalıdır.

14. Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilmeli. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalı.

15. Emeklinin vefatı sonrası bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuğuna, zaten düşük olan emekli maaşı daha düşük oranda ödenerek emeklinin geride kalan eşi ve evlenmemiş çocuğu tam bir sefalete mahkûm edilmektedir. Sosyal devlette dul ve yetim maaşı en düşük emekli maaşından az olamaz. 

16. Çalışan emeklilerden sosyal güvenlik destekleme primi adı altında % 32 lik kesintinin kaldırılmasını talep ediyoruz.

17- Kökten çözülmeyen EYT meselesinde, eksik çıkarılan yasa ile 5000 Prim ve Kısmi Emeklilik hakları masada birakılan 
EYT'lilerin mağduriyetlerinin giderilmesini,

Bağ-kur kapsamı altında, Tescil, Prim eşitleme ve İhya sorununun çozülmesini,

Staj ve Çıraklık başlangıç süresinin, Emeklilik sigorta başlangıç süresinden sayılmasını,

8 Eylül 99 sonrası çalışma hayatına girenlerin sorunlarını çözmek üzere SGK sisteminin kökten bir reformla yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. 

18. Yaşamımızı zorlaştıran, Emeklileri yok sayan her türlü zihniyete ve uygulamalara güçlü bir şekilde karşı durabilmeli, Haklarımızı savunabilmeli, Yaşamımızı kolaylaştırmalıyız 
        24.03.2024

YAŞASIN EMEKLİLERİN BİRLİKTE ORTAK SENDİKA MÜCADELESİ.

TÜRKİYE EMEKLİLER VE EYT'LİLER BİRLİĞİ 

1. BAĞIMSIZ EMEKLİLER SENDİKASI 

2. BAĞIMSIZ EMEKLİLER PLATFORMU 

3. EYT VE EMEKLİLER FEDERASYONU 

4. ÇORLU TÜM EMEKLİLER VE SİGORTA MAĞDURLARI SYDD 

5. BİRLİK DAYANIŞMACI EMEKLİLER GRUBU 

6. DİSK EMEKLİ SEN TABAN İNSİYATİFİ 

7. SİVİL EMEKLİLER DERNEĞİ 

8. 2021 TÜM EMEKLİLER SENDİKASI 

9. EMEKLİ MECLİSLERİ SENDİKASI 

10. TÜM EMEKLİLER DAYANIŞMA AĞI 

11. MÜCADELECİ EMEKLİLER DERNEĞİ 

12. TRAKYA EYT VE EMEKLİLER DERNEĞİ 

13. ADANA EYT VE EMEKLİLER DERNEĞİ 

14. ÖZEL BANKA SANDIK EMEKLİLERİ 

15. EMEKLİLER BİRLEŞİYOR PLATFORMU 

16. TÜM EMEKLİLER BİRLEŞİM PLATFORMU 

17. TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU 

18-TOB-BES EMEKLİLERİ GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU 

19-KAYSERİ EYT VE EMEKLİLER DERNEĞİ

20- ANKARA EYT PLATFORMU

Editör: Haber Merkezi