Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava düşer.

Bu süreler hak düşürücü niteliktedir. Değindiğimiz süreler içerisinde dava açılmazsa dava USULDEN reddedilir.

Ancak bu süreler içerisinde dava açılmamışsa şayet zina eyleminde mağdur olan taraf evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle dava açabilir.

*Zina eylemi birden çok gerçekleşmişse, süre son eylemden itibaren işlemeye başlar.

*Zina eylemi devam etmişse, hak düşürücü süre geçmiş sayılmaz.

*Başkasıyla birlikte yaşama olayı halen devam ediyorsa, süre geçmiş sayılmaz.

*Zina iddiasında bulunan eşin dilekçesinde zinayı öğrendiğini belirttiği tarih esas alınmalı; bunun aksi iddia ediliyorsa iddia eden iddiasını ispatla mükelleftir karinesi gereğince aksi ispatlanmalıdır.

*Sadece zinadan dava açılmış olup da süre geçtikten sonra dava açılmışsa davanın tümden reddi gerekir.

*Hukuki nitelendirmenin yanlış yapılmış olması, davacının aleyhine hak düşürücü sürenin geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

Zina, tarih boyunca birçok düşünürün dikkatini çeken bir konu olmuştur. İşte bazı ünlü düşünürlerin zina hakkındaki görüşleri:

Aristoteles: Zina, ahlaki değerlerin ihlali olarak kabul edilir ve kişinin kendisini ve toplumu kötüleştirdiği için kınanması gerekir.

Konfüçyüs: Konfüçyüs, evlilik dışı cinsel ilişkinin toplumda birçok soruna neden olduğuna inanır ve bu nedenle zina yasaklanmalıdır.

St. Augustine: Zina, Tanrı'nın ahlaki kanunlarını ihlal ettiği için kötüdür ve insanların ruhani hayatlarına zarar verir.

Jean-Jacques Rousseau: Rousseau, zinanın insan doğasına aykırı olduğunu düşünür ve toplumun bu tür davranışları cezalandırması gerektiğine inanır.

Immanuel Kant: Kant, zina yapan kişilerin kendilerine saygısızlık yaptığını ve ahlaki değerleri ihlal ettiğini belirtir.

Friedrich Nietzsche: Nietzsche, zinanın toplumsal değerlerin kısıtlamalarından kaçmak için bir araç olarak kullanılabileceğini savunur. Ona göre, insanlar kendi arzularını tatmin etmek için ahlaki değerlerden vazgeçebilirler.

Bu sadece birkaç örnek olup, zina hakkında farklı düşünceleri olan pek çok düşünür vardır.