Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, başta deprem bölgesi olmak üzere birçok yerde işten çıkarılan işçilerin ve deprem bölgesine gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan işçilere yönelik işten çıkarma uygulamalarının engellenmesi amacıyla Araştırma Önergesi verdi.

KESK; İkinci Yüzyılın İktisat Kongresinde, “Emeğin Açık Yaraları ve Çözüm Önerileri” Sunumunu Yaptı KESK; İkinci Yüzyılın İktisat Kongresinde, “Emeğin Açık Yaraları ve Çözüm Önerileri” Sunumunu Yaptı

İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, araştırma önergesinde şu ifadelere yerverdi

11 kentte ağır yıkımlara yol açan, milyonlarca yurttaşı etkileyen, son resmi açıklamalara göre 45 bin 968 bin insanın yaşamını yitirdiği depremden sonra; hasarlı binalarda işçilerin çalışmaya zorlanması, işverenlerin başta deprem bölgesi olmak üzere birçok yerde işçilerin iş akdini feshetmesi, deprem bölgesine arama kurtarma çalışması için gönüllü olarak giden işçilerin işten atılması, sonradan çıkarılan işten çıkarma yasağına rağmen işverenlerin işten çıkarmalara devam etmesi ve işten çıkarma yasağına getirilen istisnalara binaen pandemi döneminde uygulanan Kod29’a benzer hukuksuz uygulamaların ve haksız fesihlerin engellenmesi için çözüm önerileri oluşturması amacıyla Anayasa’nın 98'inci ve İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını teklif ve arz ederim.