Enko enerji san. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmak istenen “sanibey depolamalı rüzgar enerji santrali projesi” çevresel etki değerlendirmesi sürecinde halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılım toplantısı 29 Kasım 2023 Perşembe günü, Aladağ İlçesi Millet Bahçesi düğün salonunda yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü yetkililerinin başkanlık yaptığı toplantıya köylerine rüzgar santrali kurulmak istenen köy muhtarları ve Adana Ekoloji Platformu temsilcisi katıldı.

Tanıtılan projeye göre; Aladağ İlçesi’ni çevreleyen Köprücük, Karahan, Darılık, Kışlak, Kızıldam, Gökçeköy, Uzunkuyu, Mazılık, Gireğiyeniköy, Akpınar, Başpınar, Ceritler ve Civanbey köyleri sınırları içinde 45 adet rüzgar türbini kurulacak. Bunun için 6 hektar alan gerekecek. Elektrik depolama tesisi için ise 1 hektarlık alanda şalt sahası inşa edilecek. Kurulacak rüzgar türbinleri birbirlerine 600 - 1000 metre uzaklıkta olacak.

Proje tanıtımı bittikten sonra söz sırası muhtarlara ve katılımcılara geldi. Proje ile ilgili sorulan sorular şu şekildeydi:

Rüzgar elektrik santrallerinin doğa dostu olduğunu söylüyorsunuz. Söyler misiniz, bu proje için kaç ağacın kesilmesi gerekecek?

Biz genellikle hayvancılıkla geçiniyoruz. Bizim köye yapılacak santralin mera alanına yapılacağını belirttiniz. Bu durumda biz hayvancılığı nasıl yapacağız?

6 hektar alan türbinler için, 1 hektar alan şalt sahası için gerekecek dediniz. Peki, türbinlerin inşası ve işletme sırasında ne kadar alan servis yolları için gerekecek?

Rüzgar türbinlerinin çalışması sırasında elektromanyetik alan etkisi ne kadar olacak? Telefon iletişimi, radyo ve televizyon yayınları ne kadar etkilenecek?

"İklim kaosu ve gıda krizleri ciddidir. Küresel barış ve güvenliğe yönelik tehditler artmaktadır." "İklim kaosu ve gıda krizleri ciddidir. Küresel barış ve güvenliğe yönelik tehditler artmaktadır."

Türbinlerin çalışması sırasında gürültü, uğultu olacak mı? Bu kadar yakın yapılacak türbinlerin çıkaracağı toplam gürültü ne kadar olacak? Kaç desibel?

Orman işletmesinden, köy tüzel kişiliğinden, özel mülk sahiplerinden gerekli izinler alındı mı?

Proje tanıtım görevlisi yöneltilen sorulara tatmin edici cevaplar veremedi. Bunun üzerine toplantıya katılan köy muhtarlarının büyük çoğunluğu köylerine rüzgar türbini kurulmasını istemediklerini ve projeye karşı olduklarını kayda geçirdiler.

Platform olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla. 30 Kasım 2023

Editör: Haber Merkezi