Antalya’ya Ova Şerhi: CHP’li Vekilden Soru Önergesi

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, yerel seçimler sonrasında Antalya'da çok sayıda araziye "Ova Şerhi" konulması iddialarını Tarım ve Orman Bakanlığı’na sordu.

Tarımsal Alanların Korunması mı, Yoksa Belediye Engellemesi mi?

CHP’li Bakırlıoğlu: “Adrese Teslim İhalelerle Ülkenin Emeklisi, Çiftçisi ve Esnafı Açlığa Mahkum Ediliyor” CHP’li Bakırlıoğlu: “Adrese Teslim İhalelerle Ülkenin Emeklisi, Çiftçisi ve Esnafı Açlığa Mahkum Ediliyor”

Mustafa Erdem, tarım topraklarını koruma amacıyla uygulanan ova şerhi uygulamasının, Antalya’da tarımsal üretim potansiyeli olmayan alanlara da konulduğunu belirtti. Erdem, Kepez İlçesi Koyunlar (Altınova-Sinan) Mahallesi örneğini vererek, bu bölgenin tarımsal amaçlarını yitirdiğini ve yapılaşma oranının %70 civarında olduğunu vurguladı.

Yerel Seçimler Sonrası Uygulama ve Belediyelere Etkisi

Erdem, uygulamanın yerel seçimlerden sonra yapıldığını ve CHP’li belediyeleri zor duruma düşürme amacı taşıyıp taşımadığını sorguladı. İmarlı alanların bile şerh alanı içinde bırakıldığını söyleyen Erdem, belediyelerin ruhsat gelirlerinden mahrum kalacağını ve vatandaşlarla belediyelerin karşı karşıya geleceğini belirtti.

Belediyelerin Yükümlülükleri ve Olası Mağduriyetler

Erdem, 5403 Sayılı Kanun’un 20. Maddesi uyarınca, yıkım masraflarının belediyeden tahsil edilmesinin belediyelerin kaynaklarını tamamen kısıtlayacağını söyledi. Demre Kent merkezindeki tüm binaların yıkılması gibi iddiaların bulunduğunu belirten Erdem, bu durumun belediyeleri zor durumda bırakacağını ifade etti.

Soru Önergesi

Mustafa Erdem, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanı’na şu soruları yöneltti:

  1. Antalya ili sınırları içerisinde bulunan bu nitelikteki alanlara "Ova şerhi" 31 Mart yerel seçimler sonrasında mı konulmuştur?
  2. Ova şerhi konulmuş olan alanların ilçelere/beldelere göre dağılım listesi nedir?
  3. Bu alanlara ova şerhi konulmasının amaçları nelerdir? Tek tek belirtiniz.
  4. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına, bakanlık tarafından bu konuda alınacak önlemler/yapılacak yasal düzenlemeler nelerdir?
  5. Ova şerhi konulan alanlarla ilgili tapu sahiplerine ne şekilde bilgilendirme yapılmaktadır?
  6. 5403 Sayılı Kanun’un Geçici 6. Maddesinde belirlenen tarih, Antalya’daki birçok belediyenin imar planları bu tarihten sonra onaylandığı için işlevsiz kalmaktadır. Bu konuda gerekli yasal düzenleme yapılacak mıdır?
  7. 5403 Sayılı Kanun’un 14. Maddesinde geçen ‘’kurul veya kurulların görüşü alınarak, Cumhurbaşkanı kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir.’’ İbaresi uyarınca, bu kurul veya kurullarda ilgili belediyelerin görüşü alınmış mıdır? Örneklerini paylaşır mısınız?

Mustafa Erdem, tarım arazilerini korumanın önemli olduğunu, ancak bunun bilimsel gerçeklikler ve hak gasplarına neden olmayacak şekilde hukuksal bir zeminde yapılması gerektiğini vurguladı.

Editör: Haber Merkezi