Tunceli Milletvekli Ayten Kordu KYK Yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler sorunlarınan çözüm için Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına soru önergesi verdi.

Yıldırım Kara: DERİNLEŞEN YOKSULLUK KARŞISINDA AİLELER VE ÖĞRENCİLER ÇARESİZ Yıldırım Kara: DERİNLEŞEN YOKSULLUK KARŞISINDA AİLELER VE ÖĞRENCİLER ÇARESİZ

Ayten Kordu soru önergesinde şu ifadeler yerverdi.

Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye genelindeki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin büyük bir kısmı barınma sorunu ile karşı karşıya gelmektedir.   Türkiye’de yüksek öğrenimde olan her yüz öğrenciden sadece 10’unun Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarında kalabilmektedir.  Örneğin Dersim’deki Munzur Üniversitesi’nin yeni kayıt yapan 2450 öğrenci ile birlikte 7300 öğrencisi bulunmasına rağmen Dersim’de 5 kız yurdu 2258 öğrenci, 3 erkek yurdu ise 975 öğrenci olmak üzere toplam 3233 öğrenci kapasitesine sahiptir. Dersim’de KYK yurtlarının toplam 3233 öğrenci kapasitesine sahip olmasına karşın sadece bu yıl Munzur Üniversitesine 2450 öğrencinin yeni kayıt yaptığı ifade edilmektedir. Ek yerleştirmeler de dikkate alındığında bu sayı daha da artacaktır. Dolayısıyla yeni gelen öğrencilerin önemli bir kısmının KYK yurtlarına yerleşmeyeceği açıkça anlaşılmaktadır.

Öğrencilerin barınma sorunu dikkate alınmadan her ile üniversite ve yeni bölümlerin açılması, öğrencilerin barınma sorununu giderek derinleştirmektedir.  Bu nedenle, üniversite yerleşme sonuçlarının açıklanması ile birlikte ev kiralarındaki fahiş artış nedeni Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda kalamayacak öğrencileri ve ailelerini ne yapacaklarına dair ciddi anlamda düşündürmektedir.

Türkiye’de eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar her ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da eğitim sorunu, ekonomide yaşanan gelişmelerin ardından halkın en önemli ve öncelikli gündemini oluşturmaktadır. Öğrenciler eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamakta bölgesel, inançsal, sınıfsal ve cinsiyet eşitsizliği, anadilinde eğitim gibi en temel sorunlar iktidarın çözmek bir yana ekonomik krizle birlikte barınma gibi temel sorunlar daha da derinleşmektedir.

Ekonomik olarak ev kiralaya gücü yetmeyen üniversite öğrencileri de her yeni eğitim-öğretim yılı döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalabilmek adına büyük çaba sarf etmekte, ancak birçoğu yerleşememektedir. Hatta bu nedenle bazı öğrenciler eğitimi bırakmaktadır. Yurt çıkmadığı için neredeyse bütün şehirlerde çok yüksek olan konut kiralarını karşılamakta güçlük çeken öğrencilerin KYK yurtları dışındaki yurtlara yöneldiğini, bu yurtların da fiyatlarının yüksekliği dışında bazı riskleri barındırmaktadır.  Özellikle bazı yurtlarda tarikat ve cemaatlerin öğrencileri doktrine etmek amacıyla yurt hizmeti sunduğu bilinmektedir. Bu yurtlarda sorun yaşayan birçok öğrenci eğitimini terk etmek durumunda kalabilmektedir. Üniversite gibi evrensel bir bakış açısı kazandırması gereken bir kuruma erişen öğrencilerin bu şekilde yapılara mahkum bırakılmasının sosyal, psikolojik, ekonomik ve siyasal riskler içerdiği yakın dönem Türkiye tarihinden örneklerle bilinmektedir.

Bu bağlamda;

  1. 2023-24 eğitim yılı için Dersim’de toplam yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı ve KYK yurtlarına başvuran toplam öğrenci sayısı kaçtır? Başvuran öğrencilerden yüzde kaçı yerleştirilmiştir? Yerleştirilenlerin cinsiyet dağılımı nasıldır?
  2. Dersim’de KYK yurtlarının toplam 3233 öğrenci kapasitesine sahip olmasına karşın sadece bu yıl Munzur Üniversitesine 2450 öğrencinin yeni kayıt yaptığı ifade edilmektedir. Ek yerleştirmeler de dikkate alındığında bu sayı daha da artacaktır. Dolayısıyla yeni gelen öğrencilerin önemli bir kısmının KYK yurtlarına yerleşmeyeceği açıkça anlaşılmaktadır. Munzur Üniversitesine yeni yerleşen öğrencilerin   barınmasına ilişkin bakanlığınızca bir planlamanız var mıdır?
  3. Yurtlara yerleştirilmeyen öğrenciler için alternatif barınma imkanlarının sağlanması amacıyla hangi çalışmalar yürütülecektir? Varsa bu çalışmalar nelerdir?
  4. Yurt imkanı sağlanmayan öğrencilere “kira destek bursu” verilmesi yönünde bir çalışmanız mevcut mudur?
  5. KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilerin elektrik, su ve ısınma giderlerinin karşılanması için Bakanlığınızın çalışması olacak mıdır?
  6. Dersim’de yüksek öğrenim öğrencilerinin kalabileceği özel yurtlar ile birlikte yurt sayısı ve yurt kapasitesi kaçtır? Bu yurtların kamu ve özel ayırımı nasıldır? Kamu ve özel yurtlar arasında fiyat farkı ortalama olarak ne kadardır? Yurt fiyat denetimleri nasıl yapılmaktadır?
  7. Olası bir depremde Dersim’deki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin bir planlamanız var mı? 
  8. 2023-24 eğitim yılı Türkiye genelindeki üniversite öğrenci sayısı ve KYK yurtlarının kapasitesi kaçtır? Geçtiğimiz yıl KYK yurtlarına başvuran öğrencilerden yüzde kaçı yerleştirilmiştir?
  9. 2023-24 eğitim yılı için Türkiye’de toplam yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı ve KYK yurtlarına başvuran toplam öğrenci sayısı kaçtır? Başvuran öğrencilerden yüzde kaçı yerleştirilmiştir? Yerleştirilenlerin cinsiyet dağılımı nasıldır? Yerleştirilme kriterleri nelerdir?