“SENDİKA ÜYELERİNİN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ TCK’YA GÖRE BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN BİR SUÇTUR”

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Kocaeli Üniversitesi'nde personel maaş promosyon ihalesini gerçekleştirmek üzere düzenlenen toplantıda, Eğitim Sen Kocaeli Şube yöneticileri ve akademisyenlerin Rektörlük tarafından darp edilerek katılımlarının engellenmesini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

Bayhan, üniversite emekçilerini ilgilendiren ve ihale şartnamesinin konuşulduğu toplantıya banka temsilcileri, komisyon üyeleri ve yetkili sendika temsilcileri alınırken salona girme talebinde bulunan Eğitim Sen Kocaeli Şube yöneticileri ve Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin alınmamasının anti-demokratik ve hukuksuz bir uygulama olduğunun altını çizdi. Bakan Tekin’e “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü gereği kendi personeline fiziksel saldırıda bulunan Rektör Yardımcısı ve güvenlik personelleri hakkında adli ve idari soruşturma açılması için bir girişimde bulunacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Suntur oldu Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Suntur oldu

DEMOKRATİK, ÖZERK VE BİLİMSEL BİR ÜNİVERSİTE ANLAYIŞIYLA DA ÇELİŞMEKTEDİR

Sendika üyelerinin faaliyetlerinin engellenmesinin TCK’ya göre bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç olduğunu vurgulayan Bayhan, “Bakanlığınız Eğitim Sen Kocaeli Şube yöneticilerinin sendikal faaliyetlerinin engellenmesi ve hukuka aykırı davranışları nedeniyle Kocaeli Üniversite Rektörlüğü’ne bir yaptırımda bulunacak mıdır?” diye sordu. Bayhan, idarenin sendikalar arasında ayrımcılık yaparak Kocaeli Üniversitesi’nde çalışan tüm personelin en fazla %20’sini temsil eden yetkili sendikayı ihale toplantısına alıp diğer sendikaları dışlamasının Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri başta olmak üzere çeşitli uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğunu ifade etti.  

Bayhan, ilgili ihaleye dair gerek Kocaeli Üniversitesi İhale Bilgi Sistemi gerekse de EKAP (Kamu İhale Kurumu)’nda herhangi bir duyuru bulunmaması, çalışanların tamamını ilgilendiren bir konuda yapılacak bir ihale bilgisinin çalışanlardan ve kamuoyundan gizlenerek yapılması, söz konusu ihale sürecinin şeffaf ve hukuka uygun yapılıp yapılmadığına dair kuşkular ve kendi personeline fiziksel şiddet uygulayan bir üniversite yönetimi gerçeğinin demokratik, özerk ve bilimsel bir üniversite anlayışı ile de çeliştiğini belirtti. Bayhan, “Gizli ve kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmek istenen söz konusu maaş promosyon ihalesinin iptal edilmesi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunarak adli ve idari ve soruşturma başlatacak mısınız?” diye sordu.