Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Bakanlık mevzuatını, ÇED raporlarını ve yargı kararlarını hiçe sayarak çevre üzerinde büyük bir tahribat yaratacağı öngörülen Zorê Vadisi HES Projesi'nin nedenlerinin ve etkilerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılması için talepte bulundu.

Ceylan Akça Cupolo, sunduğu talep yazısında, projenin doğa, çevre ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini tüm yönleriyle incelemek amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Gerekçe:

Enerji meselesi, su, tarım ve hayvancılık gibi kritik altyapı başlıkları ile birlikte düşünüldüğünde, çevre değerlerini koruma amacına hizmet eden Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları büyük önem taşımaktadır. Zorê Vadisi, Batman’ın Sason ilçesindeki ve Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki köyleri kapsayan bir bölge olarak, yapılmak istenen HES projesiyle sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

BÜYÜKŞEHİR’DEN 7’DEN 70’E ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİKLERİ BÜYÜKŞEHİR’DEN 7’DEN 70’E ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Yerel Halkın Tepkisi:

Zorê Vadisi'nde yaşayan yerel halk ve sivil toplum örgütleri sekiz yıldır bu projeye karşı mücadele vermektedir. Yerel halk, tarım ve hayvancılıkla geçindiklerini, verimli tarım arazilerinin ve mezraların sular altında kalacağını belirterek, projeye karşı tepkilerini dile getirmektedirler. Buna rağmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye "ÇED olumlu" kararı vermiştir.

Yargı Kararları:

Diyarbakır 3’üncü İdare Mahkemesi, projeye verilen "ÇED olumlu" raporunu iptal etmiş, ancak aynı şirket yeni bir ÇED başvurusunda bulunmuştur. Diyarbakır Barosu, Batman Barosu ve bazı milletvekilleri projeye karşı dava açmıştır. Bakanlık temsilcileri ise projeyi destekleyen bir tutum sergilemiştir.

Araştırma Talebi:

Ceylan Akça Cupolo, Zorê Vadisi HES Projesi'nin, yerel halkın, sivil toplum kuruluşlarının ve hukuk örgütlerinin itirazlarına rağmen ilerlemesinin nedenlerinin araştırılmasını istemiştir. Projenin çevre ve ekonomi üzerindeki etkilerinin, Bakanlık ve şirket arasındaki olası çıkar ilişkilerinin ortaya çıkarılması için Meclis Araştırması açılmasını talep etmiştir.

#ZorêVadisi #HESProjesi #ÇevreKoruma #MeclisAraştırması #Diyarbakır #Batman #ÇED #TabiatTahribatı

Editör: Haber Merkezi