MAZLUMDER, "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA VERİLEN “DİNİN TEMEL NİTELİKLERİNE UYGUNLUK” DENETİM YETKİSİ DERHAL SONLANDIRILMALIDIR" BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

MAZLUMDER konuyla ilgili şu açıklamayı gerçekleştirdi;

Yazar R. İhsan Eliaçık, 22.02.2023 tarihinde attığı bir twitte, müellifi olduğu “Yaşayan Kur'an - Nuzûl Sırasına Göre Türkçe Meal Tefsir” adlı kitabının basım, dağıtım ve satışının yasaklandığını ve basılı nüshalar hakkında mahkemece toplatma kararı verildiğini belirtmiştir.

Gökayaz; "TBMM Tarafından Karar Verilmedikçe Cumhurbaşkanı Yeniden Aday Olamaz” Gökayaz; "TBMM Tarafından Karar Verilmedikçe Cumhurbaşkanı Yeniden Aday Olamaz”

Diyanet İşleri Başkanlığının talebiyle alınan yasak kararı, daha önce de Prof. Gazi Özdemir'in meali için uygulanmıştır.

02.07.2018 yılında çıkarılan KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığına, İslam Dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı bulunan mealler hakkında; basım ve yayımının durdurulması, dağıtılmış olanların toplatılması ve imha edilmesini ilgili merciden talep yetkisi verilmektedir.

Farklı din yorumlarının bulunduğu bir toplumsal yapıda herhangi bir kuruma “dinin temel niteliklerine uygunluk” denetim yetkisinin verilmesi, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen 26. maddesine açıkça aykırıdır.

 “Dinin temel niteliklerine uygunluk” denetim yetkisi, kamu otoritesinin eline “din” sopası tutuşturmayla eş değerdir. Farklı meallerin yasaklanmasıyla başlayan süreç, tek tipleşmeyi zorlayan yasakçı bir zihniyeti beslemekten başka işe yaramaz.

Unutulmamalıdır ki fikir ve din özgürlüğü sadece hoşa giden yaygın anlayışlar için değil, yaygın kabul görmemiş marjinal fikirler için de geçerlidir. Şiddet yollarına baş vurmadıkça her görüşün kendisini ifade etme ve yayma hürriyeti vardır. ,

MAZLUMDER olarak: Yasakçı zihniyetten derhal vaz geçilmesini, yasaklanan mealler üzerindeki tedbirin derhal kaldırılmasını, Diyanet işleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanuna KHK ile eklenen yetkinin derhal sonlandırılmasını

Talep ederiz.