Dr. Suntur, Sağlıklı Yaşam Hakkı ve İnsan Hakları her insanın, her bireyin hakkıdır.

Adana Tabip Odası İnsan Hakları komisyonu tarafından “Sağlıklı Yaşam Hakkı ve İnsan Hakları Mücadelesi” konulu söyleşi düzenlendi.

ÖSYM'den açıklama: Yabancıların Sınava Gireceği Mesajı sehven gönderildi ÖSYM'den açıklama: Yabancıların Sınava Gireceği Mesajı sehven gönderildi

Kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gürsel Özgür anısına Adana Tabip Odası tarafından panel düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Hilal üstlenirken, İHD Onursal Başkanı Akın Birdal ve araştırmacı, yazar Prof. Dr. Okan Toygar panelin konuşmacıları olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Birçok kurum temsilcisinin yanı sıra CHP Belediye Başkan A. Adayları Av. Remzi Ümit Atay, Av. Emrah Kozay, Hatice Yılmaz ve Günay Şahin’de panele katıldılar. Yoğun ilgi nedeniyle bir çok kişinin ayakta izlediği panelin açılış konuşmasını Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Suntur gerçekleştirdi.

WhatsApp Image 2023-12-18 at 08.47.20

Suntur, konuşmasında şu ifadeler yer verdi;

Sağlıklı Yaşam Hakkı ve İnsan Hakları deyince sanki birbirinden ayırmışız gibi anlaşılabilir. Ancak biz sağlığı tanımlarken bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyilik hali diye tanımlarız. Tüm bunların bir arada olmasını istemekte her insanın, her bireyin hakkıdır. Bunlardan bir tanesinin eksik olduğu kişinin sağlıklı olmasından bahsedemeyiz.

Biz hekimlik andını ederken ‘’hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğim’’ dedik.

Ayrıca ‘’Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime’’ dedik. Yani en temel insan haklarına saygı göstereceğimiz üzerine yemin ettik.

Ettiğimiz yemini savunduğumuz için, en temel insan haklarını savunduğumuz için, anayasal güvence altındaki TTB’ne açılan davada mahkeme TTB’ye kayyum atadı. Bu TTB’nin ilk yargılanması değildi. Daha önce de TTB insan haklarını savunduğu için çeşitli davalar açılmış, her dava TTB’nin haklılığını ortaya çıkarmıştı. Son yıllarda artan antidemokratik uygulamalar, hukukun ilkelerinin, hatta Anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmaması nedeniyle birçok hak ihlalleri yaşatmaktadır.

WhatsApp Image 2023-12-18 at 08.47.17

Sayın Akın Birdal’da yıllardır insan hakları için mücadele etmiş bu uğurda bedeller ödemiş bir insan hakları savunucusudur, kendisini Adana Tabip Odasında ağırlamaktan onur duyuyoruz.

Ayrıca bu toplantının hazırlanmasında emeği geçen İnsan hakları komisyonumuza, moderatörümüz Prof. Dr. Ahmet Hilal’e ve Sevgili kardeşimiz Prof. Dr. Okan Toygar’a teşekkür ediyorum.” dedi

Akın Birdal, “Bu hafta insan hakları haftasında olduklarını ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 75. Yılında olduklarını belirtti, İnsan Hakları olarak derneği 10-17 Aralık günlerinde İnsan Hakları belleğimizi yenilemek Dünyada ve Türkiye’de Bölgemizde insan hakları ihlallerinin fotoğraflamak ve bunun nasıl giderileceğinin yollarını tartışmak ve ihlalleri teşhir etmek ve durdurmak ya da caydırmak çabası içerisinde oluyoruz.” dedi.

Birdal, “İnsan Hakları Mücadelesi ezilenlerden, emekçilerden yana yürütülen bir politik mücadele aslında bir vefa mücadelesidir, unutmamak ve unutturmamak gerekir” dedi.

Prof. Dr. Okan Toygar “Yaşam hakkının en önemli parametresi Sağlıklı Yaşam hakkıdır. Türk Tabipler Birliği Hekimlerin özlük haklarını koruyan bir örgüt değil sadece aynı zamanda toplumun sağlık Hakkı için de mücadele veren bir örgüt ve bunu da günümüze kadar başarılı bir şekilde yürütüyor, zaman zaman TTB’nin eleştiri aldığı noktalar oluyor orada unutulan ve derinlemesine düşünülmeyen konu sağlığın bir insan hakları problemi olduğu sağlıklı yaşam hakkı her insanın doğal bir hakkı olduğu gerçeği unutulmamalıdır” dedi.

Yoğun ilginin olduğu panel, katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.

WhatsApp Image 2023-12-18 at 08.47.17

WhatsApp Image 2023-12-18 at 08.47.28

WhatsApp Image 2023-12-18 at 08.47.26

WhatsApp Image 2023-12-18 at 08.47.24 (3)

Editör: Haber Merkezi