Eğitim Yöneticileri Mülakat Sınavlarında Torpil ve Kayırmacılık Devam Ediyor!

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme, müdür ve müdür yardımcılığı sözlü mülakat sınavlarının sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, "Çeşitli illerden sendikamıza ulaşan bilgilere göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi, yazılı sınavdan yüksek puan alan çok sayıda eğitim emekçisine mülakatta düşük puan verilerek elenmiştir. Aralarında sendikamız üyelerinin de bulunduğu eğitim emekçileri tamamen torpil ve kayırmacılık anlamına gelen mülakat uygulaması nedeniyle bir kez daha mağdur edilmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Eğitim Sen açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye’de en yoğun siyasal kadrolaşmanın yaşandığı bakanlık olan Millî Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) mülakat ile eğitim yöneticileri belirlenirken, liyakat ve yeterlilikten çok ‘sadakat’, ‘yandaşlık’, ‘sendikal ve siyasal kayırmacılık’ ilişkilerinin öne çıkması düşündürücüdür. İçerik ve uygulanma şekli bakımından yargısal denetimi olanaksız kılan mülakat uygulaması torpile, siyasal kayırmacılığa en elverişli sınav biçimi olduğu için iktidar ve MEB tarafından benimsenmekte, her yıl sonuçlar açıklandığında benzer itirazlar gündeme gelmektedir.

MEB "YEŞİL GELECEĞİM, AİLEM VE BEN" RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI MEB "YEŞİL GELECEĞİM, AİLEM VE BEN" RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI

Mülakat uygulamasıyla nesnel ve objektif bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı açıktır. Yönetici adaylarının değerlendirilmesinde objektif ölçütlerin kullanılması yerine mülakat uygulamasının tercih edilmesi torpile dayalı kayırmacılığı güçlendirmektedir. Bu sınavların sonucunu belirleyen, sınavı yapanların siyasal ideolojik tutumları ve buna bağlı olarak oluşan öznel yargılarıdır. Mülakat sınavına yönelik tepkiler mülakatı yapan yetkililerin tarafsızlığı ve güvenilirliğinin olmadığını açıkça göstermektedir.

MEB’in eğitim yöneticiliği sınavlarında torpil ve kayırmacılığın yaşandığı, büyük ölçüde iktidara yakın sendika üyelerine sözlü sınavda yüksek not verilerek kayrıldığı yönünde kamuoyunda geniş bir yargı bulunmaktadır. Son yapılan eğitim yöneticilileri mülakat sınavı sonuçları bu yargıyı güçlendirir nitelikte olmuştur. Mülakat sınavında başarılı olarak ilan edilen aday sayısının sendikalara göre dağılımının açıklanması halinde, bugüne kadar olduğu gibi, yine sendikal ve siyasal kayırmacılığın belirleyici olduğu açıkça görülecektir."

Eğitim Sen, mülakat uygulamasının kaldırılarak, liyakatin esas alındığı objektif ve bilimsel kriterlere dayanan değerlendirme yöntemlerinin benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde liyakat ilkesinin uygulanması, eğitim kurumlarının etkinliğini artıracak ve öğrenci başarısını destekleyecektir.

#Eğitim
#MilliEğitimBakanlığı
#MülakatSınavları
#Torpil
#Kayırmacılık
#EğitimYöneticileri
#Liyakat
#EğitimSen
#Sendikalar
#SiyasalKadrolaşma

Editör: Haber Merkezi