Eğitim Sen, öğretmen atamalarında yaşanan mülakat uygulamasına karşı çıkıyor. Sendikanın talebi, öğretmen açığının kapatılması için öncelikle 150 bin öğretmen atamasının yapılması ve mülakat sisteminin tamamen kaldırılması yönünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi söz verdiği mülakat sisteminin kaldırılmasına dair yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) atama takvimine göre, atamalar hala sözlü sınav/mülakat sistemiyle gerçekleştiriliyor ve sözleşmeli öğretmenlik şeklinde yapılıyor.

Geçmiş yıllarda yaşanan sorunlar ve iddialar, mülakat uygulamasının siyasi kadrolaşma amacıyla kullanıldığına işaret ediyor. Yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen düşük puan verilerek elenen öğretmenlerin sayısı artıyor.

Son düzenlemelerde, mülakat süresinin 45 dakika olarak belirlenmesi, kamera kaydı altına alınması ve sınav öncesinde adaylara ders ve konu bilgilerinin iletilmesi gibi adımlar atılsa da, kamuoyunda atamaların ve sınavların şaibeli olduğu genel bir kanaat bulunuyor.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yerverildi.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT UYGULAMASI TAMAMEN KALDIRILMALIDIR!

     Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldırmayı vaat ettiği sözlü sınav/mülakat sistemine ilişkin yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan öğretmen atama takvimine göre, atamaların daha önce olduğu gibi “sözlü sınav/mülakat” uygulaması sonucunda ve “sözleşmeli öğretmenlik” şeklinde yapılacağı anlaşılmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavında sorulan sorular üzerinden ortaya atılan iddialar, mülakat uygulamasının iktidar tarafından siyasi kadrolaşma amacıyla nasıl kullanıldığını göstermiş, mülakat sonuçları açıklandığında, yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen çok sayıda öğretmenin düşük puan verilerek elendiği görülmüştür.

Son olarak 2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12’nci maddesine “(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.” fıkrası, aynı yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenerek değişikliğe gidildi.  Sözleşmeli öğretmen istihdamında, AKP iktidarı döneminde “torpil” kelimesi ile eş anlamlı hale gelen ve yüksek yargı tarafından “objektif olmama”, “taraflılık” gibi gerekçelerle defalarca iptal edilen “sözlü sınav” uygulamasında ısrarın inatla sürdürülmek istendiği anlaşılmaktadır.

(26 Mayıs 2024)  e-YDS 2024/7 (Almanca/Fransızca): Sonuçları Açıklandı (26 Mayıs 2024) e-YDS 2024/7 (Almanca/Fransızca): Sonuçları Açıklandı

MEB’in, kayırmacılık, torpil, liyakatsizlik ile özdeşleşen, kaldırılmasını her fırsatta dile getirdiğimiz sözlü sınav/mülakat sistemine ilişkin yeni ve kapsamlı bir değişiklik içinde olduğu anlaşılmaktadır. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in savunduğu yeni mülakat sisteminde her adaya kod verileceği, bu sayede mülakatı yapılacak adayın kimlik bilgilerinin sınavı yapan heyet tarafından bilinmeyeceği, sözlü sınav süresinde değişikliğe gidilerek 45 dakika olarak belirleneceği ve kamera kaydı altına alınacağını belirtilmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarına sınavdan önce sorumlu oldukları ders ve konular hakkında bir mesaj gönderileceği ve sözlü sınavda bu konular dışında sorular sorulmayacağı, ayrıca önceki dönemlerde büyük tartışmalara sebep olan genel kültür sorularının yeni sistemde yer almayacağı vurgulanmaktadır. Sınav değerlendirme komisyonunun adayın sınav sonucunu sınav bitmeden puanlayacağı ve böylece sınav sonucunun daha sonra değiştirilemeyeceği ve bu sistemin yapılacak 20 bin öğretmen ataması için geçerli olacağını anlaşılmaktadır.

Eğitim sistemine yönelik olarak yapılmak istenen değişiklikler başta olmak üzere, yapılan her atama ve sınavın şaibeli olduğu yönünde kamuoyunda geniş bir yargı bulunmaktadır. Bugüne kadar mülakatlarda yüksek puan almasına rağmen düşük sözlü not verilerek elenenlerin durumu bu düşünceyi pekiştirmektedir.

Öğretmen atamalarında liyakatsizliğin yapısal bir sorun haline geldiği eğitim sisteminde yapılması planlanan yeni mülakat düzenlemesinin atamalardaki adaletsizliği azaltma yönünde bir adım olarak atıldığı ifade edilse de, MEB’in bu konudaki sicilinin bozuk olması liyakatli ve adaletli bir ölçme ve değerlendirme yapılmasını güçleştirmektedir.

Eğitim Sen olarak talebimiz öğretmen açıklarının kapatılması için ilk aşamada en az 150 bin öğretmen atamasının yapılması, mülakat sisteminin tümden kaldırılması, öğretmen atamalarının belli bir planlama dâhilinde yapılması ve ataması yapılmayan öğretmenler sorununun kalıcı olarak çözülmesidir.

Editör: Haber Merkezi