Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Anayasa değişiklik teklifine HAYIR kampanyası kapsamında, parlamento içinde ve dışındaki muhalefet partileri ile başlattığı görüşmelerin dördüncüsünü dün Gelecek Partisi ile gerçekleştirdi.

EŞİK gönüllüleri genel başkan Ahmet Davutoğlu ve Gelecek partisinin önde gelen yöneticileri tarafından karşılandı. Gönüllüler, neden HAYIR denmesi gerektiğine ilişkin temel başlıkları sıralayarak Davutoğlu’ndan bugün Gelecek Patisinin ev sahipliğinde gerçekleşen Altılı Masaya bu görüşleri iletmesini istediler. Bu konuda söz veren Davutoğlu; “Temel insan haklarının Anayasa değişikliği ile gündeme gelmesinin Türkiye için bir ayıp olduğunu; bugün artık başörtülü, başörtüsüz kadınların kendi aralarında herhangi bir sorunlarının bulunmadığını; bu konunun hiç gündeme gelmemesi gerektiğini” söyledi.

EŞİK gönülleri görüşmede, Anayasa değişikliği teklifine mecliste 360 referandum sayısına ulaşmadan, müzakere dahi edilmeden kesinlikle “HAYIR” denilmesine vurgu yaptı. AKP’ nin yarattığı “Başörtüsü yasağı Anayasa güvencesine alınacak” algısının aşılması gerektiğini, aksine teklifin başı açık ve başı kapalı kadınlar için büyük bir tehlike arz ettiğini belirttiler. Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve temel insan haklarının tartışma konusu haline getirildiği belirtilerek 2’inci tur görüşmelere katılmamaları ve müzakere dahi edilmeden “HAYIR” denilmesi talebini ilettiler.

Bu talebi destekleyen, toplumun tüm kesimlerinden milyonları temsil eden 700’e yakın örgütün imzasını da içeren dosyayı Gelecek Partisi heyetine sunan EŞİK gönüllüleri;  Teklifin Referanduma götürülmemesi için “EVET” demenin büyük bir yanılgı olduğunu, Cumhurbaşkanı’nın yetkisini kullanarak her koşulda referanduma götürebileceğini, şimdi denilecek “EVET” in referandumda “HAYIR” a dönmesinin mümkün olmayacağını belirterek, bu teklifin bir tuzak olduğunu muhalefetin bu tuzağa düşmemesi gerektiğinin altını çizdiler.  

EŞİK sözcüleri, 41.inci maddede yapılmak istenen değişiklik ve teklifin gerekçesinin bir bütün olarak tekabül ettiği arka planın ve gerekçede kullanılan ayrımcı sözcüklerin, zaten çok ciddi ayrımcılıklara maruz bırakılan LGBTİ+ bireyleri tamamen ötekileştireceği, nefret söylemini keskinleştireceğini belittiler. Teklifin, LGBTİ+ bireylerin yaşam hakkını cadı avı düzeyinde tehdit eden noktaya getirebileceğine vurgu yaparak, bu değişikliğin Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırı olduğu bir kez daha hatırlattılar.

"Kızımı kocası Ahmet öldürmüştür. Kardeşi Mehmet ile asıp intihar gibi göstermişlerdir" "Kızımı kocası Ahmet öldürmüştür. Kardeşi Mehmet ile asıp intihar gibi göstermişlerdir"

EŞİK Platformu, partilerle görüşmeleri dışında gerçekleştirdiği çok çeşitli buluşmalarda ve yayınlarda; Teklifin, İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca çekilme sonucunda oluşan eşitlik karşıtı zemini pekiştirmek ve Türkiye’ye özgü bir Taliban rejimine uygun ortam hazırlamak amacına nasıl hizmet edeceğini tüm yönleri ile anlatmaya edecek.

5 Ocak 2022

Eşitlik İçin Kadın Platformu – EŞİK