Genel Sağlık İş: İnsanlık Dışı Kanun Teklifi Derhal Geri Çekilmelidir! Sokağımdaki Cana Dokunma!

Ülkemizde son günlerde gündeme gelen insanlık dışı kanun teklifi taslağına karşı tepkiler giderek yükseliyor. Sokaklarda yaşayan canlıları “uyutma” güzellemesi adı altında öldürmeyi öngören bu taslağa karşı Genel Sağlık İş olarak derhal tepki gösteriyoruz.

TARIM ORKAM-SEN, Ülkenin Tarım ve Orman Alanları Yanıyor: Acil Önlemler Alınmalı! TARIM ORKAM-SEN, Ülkenin Tarım ve Orman Alanları Yanıyor: Acil Önlemler Alınmalı!

Hukukun egemenler tarafından belirlenmesinin bir sonucu olarak hayvanların hukuki statüsünün yetersizliği büyük bir sorundur. Bu tasarı, insani ve ahlaki değerlere aykırıdır. Sokak hayvanlarının hayati tehlike oluşturduğu gerekçesiyle öldürülmesini öngörmesi kabul edilemez. Çözüm, hayvanları öldürmek değil, onları korumak ve haklarını savunmaktır.

Bizler, sokak hayvanlarının korunması ve haklarının savunulması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kanun teklifi derhal geri çekilmeli, sokak hayvanlarının yaşam hakları korunmalıdır.

#SokakHayvanları #HayvanHakları #KanunTeklifi

Editör: Haber Merkezi