Gezici Araştırma Merkezi tarafından 9 - 10 - 11 Mart 2024 tarihleri arasında Çukurova genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konularla ilgili seçmen durumunu belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Metiner, “Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış." Metiner, “Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış."

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, Çukurova genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 9 - 10 Mart 2024 tarihlerinde yapılmıştır.

Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın örneklemi TÜİK 2019 Yerel ve 2023 Genel Seçim Sonuçları dikkate alınarak, Çukurova Genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir. Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4568 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır.

Örneklemin seçilmesinde, kota yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

 Araştırmaya Katılan Halkın Mart 2024'te Yapılacak Yerel Seçimlerde Çukurova Belediye Başkanlığı İçin Hangi Parti Adayına Oy Verececeğine İlişkin Dağılım

Ekravvvn Alıntısı

Araştırmaya Katılan Halkın Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Çukurova Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 39.4'ü İYİ Parti Adayı Soner Çetin'e oy vermek istediğini ifade ederken, % 28.1'i CHP adayı Emrah Kozay'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Murat Gezici

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Uluslarası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı
 

Editör: Haber Merkezi