Türkiye'de kadın örgütlerinin ve kadınların yıllardır talebi olan 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" adıyla resmi tatil ilan edilmesine ilişkin Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi.

Hatimoğulları tarafından sunulan Kanun Teklifi şu şekilde;

Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanından eşitlik taleplerinin yükseldiği, kadınların aslında her gün süren direnişlerinin eş zamanlı haykırıldığı ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.

Sokakta, otobüste, parkta, okulda, işyerinde, evde yani tüm yaşam alanlarında cinsiyet ayrımcılığına uğrayan kadınlar; bedenlerine ve kimliklerine yönelik erkekler tarafından çeşitli şekillerde şiddete maruz kalmaktadır. Patriyarkal kapitalist sistem kadınların emeğini sömürürken, evdeki kadın emeğini ise görünmez kılmıştır. Kadının emek piyasasındaki durumu; düşük ücret, istihdam sorunu ve ilk işten çıkarılan olma şeklindedir. 8 Mart’larda kadınlar, patriyarkal kapitalist sistemin ve erkeklerin üzerlerinde kurmak istediği bu tahakkümlere karşı seslerini yükseltir ve taleplerini dile getirirler.

8 Mart’ın tarihi; Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin, eşit işe eş değer ücret ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları talebi ile 1857 yılında başlattıkları grevde çıkan yangında 129 kadın işçinin ölmesine kadar uzanır. On yıla yakın süren ve on binlerce kişinin katıldığı bu grevler sayesinde kadın işçilerin talepleri kabul edilmiştir. 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’da yapılan 2. Enternasyonal Sosyalist Kadınlar Kongresi’nde, Clara Zetkin’in her yıl bir uluslararası kadınlar günü olsun önerisi kabul edilmiştir. Ancak belirli bir gün benimsenmemiş; ‘Kadınlar Günü’nün resmen 8 Mart olarak saptanması ise; 1921 yılında Moskova’da yapılan Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı’nda gerçekleşmiştir. Kadınlar Günü, 1960’ların sonunda da ABD’de kutlanmaya başlanmıştır. Ve nihayetinde 1975 yılında Dünya Kadınlar Yılı’nı ilan eden Birleşmiş Milletler Örgütü, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın tüm kadınlar için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır. Bugün, dünyada aralarında Çin, Kamboçya, Angola, Rusya, Uganda’nın da bulunduğu 40 ülkede, 8 Mart genel resmi tatil günü olarak ilan edilmiş durumdadır.

Türkiye’de ise kadınlar, ilkini 1921 yılında olmak üzere 8 Mart’ları yaklaşık yüz yıldır kutlamaktadır. 2000’li yıllardan bu yana çok geniş bir katılım ile ve hayatlarına içkin önemli talepleri ön plana alarak, 8 Mart’lar kutlanmaya devam etmektedir.

Hak ve eşitlik mücadelesinde yaşamlarını kaybeden kadınlara adanmış 8 Mart günü, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sınıftan olursa olsun tüm kadınlara uygulanan sömürü ve baskıya karşı mücadelenin simgesi olarak kabul gördüğünden; teklif ile Türkiye’de kadın örgütlerinin ve kadınların yıllardır talebi olan 8 Mart’ın TBMM tarafından ‘Dünya Kadınlar Günü’ adıyla tatil günü olarak ilan edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kadınların yıllardır süren mücadelelerine saygı ve destek anlamına gelecek bu karar, Türkiyeli tüm kadınlar için çok önemli bir kazanım olacaktır.

                                                 MADDE GEREKÇELERİ

Konforu ve Kaliteyi Tarzınıza Taşıyın: Levidor İpek Şal ve İpek Eşarp Koleksiyonu Konforu ve Kaliteyi Tarzınıza Taşıyın: Levidor İpek Şal ve İpek Eşarp Koleksiyonu

MADDE 1- Madde ile 8 Mart gününün Dünya Kadınlar Günü tatili olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasında “ve 1 Mayıs günü” ibaresindeki ve bağlacı kaldırılarak “1 Mayıs günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 8 Mart günü” ibaresi eklenmiş, birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (D) bendinde yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibaresindeki ve bağlacı kaldırılarak “1 Mayıs günü” ibaresinden sonra gelmek üzere  “ve 8 Mart günü” ibaresi eklenmiştir. 

“C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatilidir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanlığı yürütür.