İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu  "Tedavi Haktır Engellenemez!" konulu basın açıklaması gerçekleştirdi.

AĞIR HASTA MAHPUS ÖZGE ÖZBEK

SERBEST BIRAKILSIN!

 

            Sağlık durumunu kamuoyu ve yetkililerle defalarca paylaştığımız ve serbest bırakılmasını istediğimiz yaşlı ve ağır hasta mahpus Mehmet Emin Özkan, hakkında verilen  3 aylık infaz ertelemesi  kararı ile serbest bırakıldı. Verilen bu geç kararı değerlendiren ailesi, Özkan’ın ölüm sınırında serbest bırakıldığını, ancak buna rağmen son günlerinde çocuklarının babalarına sarılabiliyor olmasının sevindirici olduğunu söylemektedir.

591. F basın açıklaması foto3

            Artan hasta mahpus ölümlerine rağmen, hasta mahpusların sağlık ve tedaviye erişimlerine çıkarılan engeller ortadan kaldırılmamaktadır. İşkence olarak tanımlanan bu uygulamalar nedeniyle, çok sayıda mahpus hastaneye gidememekte, tedavi hakkından vazgeçmeye zorlanmaktadır. Yetkililere, mevzuat gereğince bütün mahpusların sağlık ve yaşam haklarını korumaya yarar önlemleri almak zorunda olduklarını ve yaşanan bütün olumsuzluklardan sorumlu olacaklarını bir defa daha hatırlatıyoruz.

İHD Çukurova Bölge Temsilcisi Bedri Kuran; 43 yıldır soruyoruz: Hüseyin Morsümbül nerede? İHD Çukurova Bölge Temsilcisi Bedri Kuran; 43 yıldır soruyoruz: Hüseyin Morsümbül nerede?

            591. F OTURMASI’nda bu hafta; halen Sincan Kadın (Kapalı) Hapishanesi’nde tutulmakta olan hasta mahpus Özge Özbek’in  sağlık durumunu sizlerle paylaşıyoruz.

            Özge Özbek; Beyninde bulunan tümörün ameliyat ile çıkarılması sonrası hastalığına bağlı sürekli baş ağrısı, nöbet ve denge kaybı sorunları yaşamakta olup, 10 Temmuz günü düşerek kafasını çarpmış, götürüldüğü hastanede beyin kanaması geçirdiği ve beyninde yeni tümörler geliştiği tespit edilerek acilen ameliyat olması gerektiği belirtilmiştir.

            Özge Özbek; beyninde oluşan tümör nedeniyle 27 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde açık beyin ameliyatı geçirmiş ve yapılan ameliyatın hemen ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’ne konulmuştur. Hapishane koşullarında gerekli tedavi ve bakım sağlanamadığından durumu daha da ağırlaşan Özbek, cezasının ertelenmesi için yapılan girişimler sonucunda  hakkında 3 ay infaz erteleme kararı verilerek serbest bırakılmıştır. Ancak tedavisi tamamlanmadan, süre bitiminde tekrar tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi’ne konulmuştur.       Durumu ağırlaştığı için gönderildiği Sağlık Bakanlığı Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu'nun, 24 Aralık 2021 tarihli “hapishane şartlarında kalması uygun değildir” diyen raporuna karşılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hapishanede kalabileceği şeklinde rapor düzenlenmiş ve Özbek’in serbest bırakılması engellenmiş, ardından Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’ne sevk edilmiştir.

            Beynindeki tümörlere bağlı olarak giderek artan baş ağrıları, nöbetler ve denge kaybı ile mücadele etmekte olan Özbek’in eşi Komisyonumuza yaptığı açıklamada;  “10 Temmuz günü düşerek kafasını çarpmasının ardından çekilen tomografide beyninde kanamaların meydana geldiği ve tümör sayılarında ciddi bir artışın olduğu gözlemlendi. Tetkiklerinin yapıldığı hastanedeki doktorlar, ameliyat olması gerektiğini fakat ameliyatının yüksek ihtimalle koma veya ölümle sonuçlanabileceğini söyledi. Özge her gün yaşam kalitesini ciddi bir şekilde etkileyen baş ağrıları, nöbetler ve denge kayıpları yaşamakta ve cezaevi koşullarında hayatını devam ettirememektedir. Tedavisini gerçekleştiren doktorlarının görüşü Özge Özbek’in yaşamını tek başına devam ettiremeyeceği, geçirebileceği herhangi bir nöbetin oldukça riskli olabileceği yönünde. "diyerek durumu özetlemiş, Özbek’in serbest bırakılması için destek talep etmiştir.

            591.  F OTURMASI kapsamında bu hafta; AĞIR HASTA MAHPUS ÖZGE ÖZBEK ve BÜTÜN AĞIR HASTA MAHPUSLARIN SERBEST BIRAKILARAK, SAĞLIK VE YAŞAM HAKLARININ KORUNMASI için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.

 Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın!

Hasta mahpus ÖZGE ÖZBEK serbest bırakılsın!